august 23rd, 2018 by Paul

Vinneren av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 

Kenneth Bruvik ble i år kåret til vinner av årets Miljøpris 2018 for engasjementet han har vist for å skape lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet rundt marin forsøpling.

Se Skipsrevyens videointervju med fiskeridirektør Liv Holmefjord og prisvinner Kenneth Bruvik:

Foto/Video: Therese Soltveit og Andrea Bærland (Skipsrevyen / kyst.no)

Prisutdelingen fant sted på Nor-Fishing, og ble utført av fiskeriminister Harald T. Nesvik og fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Bruviks engasjement strekker seg over 20 år tilbake i tid. Gjennom sin jobb i Norges Jeger- og Fiskerforbund har han ledet et prosjekt han selv tok initiativ til som hjelper ungdommer som sliter med å tilpasse seg en ordinær skoledag. Sammen med ungdommene har han plukket plastavfall langs norske strender og viker i en årrekke.

I tillegg har Kenneth Bruvik vært en tydelig stemme i tiden etter at en hval ble funnet med magen full av plast i januar 2017 – og har dermed bidratt til å sette saken på dagsordenen.

I en pressemelding fra Fiskeridirektoratet sier fiskeridirektør Liv Holmefjord at forurensing i havet er en stadig større trussel mot alt liv i havet. – Engasjementet vinneren av årets miljøpris har skapt og opprettholder har gitt oss tro på at arbeidet vårt fungerer – og kan være med på å snu en ødeleggende utvikling og dermed redusere og fjerne forurensing i havet og på kysten.

I pressemeldingen skriver Fiskeridirektoratet at Bruvik har fått i stand flere samarbeid på tvers av ulike nivå og utgangspunkt, og at han har vært sentral i å skape et internasjonalt engasjement for å redusere marin forsøpling.

Kenneth Bruvik har også vært programleder for flere TV-program og brukes av mange som foredragsholder.

Foto: Gerhardsen & Karlsen / Snølys

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=