januar 16th, 2020 by Fredrik Sivertsen

Søknadsfristen for Innovasjonsprisen 2020 er satt til 19. juni!

Du kan vinne Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris på 100 000,- Send oss din søknad i dag!

Årets prisutdeling gjennomføres som planlagt, men det må komme inn minimum fem søknader før juryen kan utnevne tre finalekandidater.

Hvem kan søke?
Bedrifter eller enkeltpersoner fra inn- og utland som leverer utstyr eller tjenester til fiskerinæringen, eller er i fiskerinæringen, inviteres til å søke prisen. Prisen deles ut til vinneren av beste nyskapende produkt eller tjeneste for næringen.

Stiftelsen Nor-Fishing ønsker å stimulere til FoU-virksomhet i bedrifter og blant enkeltpersoner. Forskningsinstitusjoner ansees derfor ikke å være søknadsberettiget til denne innovasjonsprisen.

Krav til søknad
FoU-aktiviteten relatert til fiskerinæringen må være tilknyttet bedrift(er) eller enkeltpersoner. Prosjektet som ligger til grunn for søknaden må være eid av søker, men kan være gjennomført i samarbeid med forskningsmiljø.

Siste frist for å søke Innovasjonsprisen er  satt til 19. juni 2020, men vi ser gjerne at du sender oss din søknad i god tid før fristen.

Søknaden skal inneholde:

  1. Søkers navn/firmanavn, adresse, e-postadresse, web-adresse, telefon og kontaktperson
  2. Kort beskrivelse av søkerens/selskapets virksomhet
  3. Beskrivelse og best mulig dokumentasjon av prosjekt, produkt, prosess eller tjeneste. Det må spesielt legges vekt på hva som er nyskapende.
  4. Dokumentasjon av forventet effekt/resultat og marked for omsøkt prosjekt/tjeneste.

Søknad sendes til:
innovation@nor-fishing.no eller per post til:

Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7407 TRONDHEIM

Merk mail eller post med Nor-Fishing Innovasjonspris 2020

Har du spørsmål i forbindelse med din søknad, ta kontakt med:

Sekretær for juryen, Odd Berg, odd9berg@gmail.com eller telefon +47 901 19 942

Tilbakemeldinger fra tidligere vinnere viser at Innovasjonsprisen har vært et viktig bidrag for innovasjon, motivasjon, og sist, men ikke minst for markedsføring og salg i viktige fiskerinasjoner.

Vinneren av Innovasjonsprisen kåres på Nor-Fishing 2020 Digital torsdag 20. august 2020.

NB!
Dersom du som søker til Innovasjonsprisen har planer om å søke, eller har søkt om patentbeskyttelse for din oppfinnelse, er det avgjørende for å få patentsøknaden godkjent at teknologien/prosjektet på forhånd ikke er publisert offentlig. Som eksempel nevnes offentliggjøring på messe, i konferanse, i tidsskrift eller lignende. Se for øvrig Patentstyrets nettside.

Stiftelsen Nor-Fishing vil i juli kun informere i en pressemelding om navn på tre finalekandidater og kort om fagområdene for omsøkte prosjekter.

Pressemeldingen godkjennes på forhånd av finalekandidatene og vil om nødvendig også klareres med Patentstyret.

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=