Du kan vinne Innovasjonsprisen 2018 – søk nå!

Nå åpner vi for søknader til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris for fiskerinæringen. Vinneren får 100 000,- norske kroner og blir annonsert på Nor-Fishings åpningsdag, 21. august 2018.

Send oss din søknad

Hvem kan søke?
Både bedrifter og enkeltpersoner fra inn- og utland inviteres til å levere søknad. Vi krever bare at søkeren leverer utstyr eller tjenester til fiskerinæringen eller selv er i fiskerinæringen.

Prisen deles ut til vinneren av beste nyskapende produkt eller tjeneste for næringen.

Stiftelsen Nor-Fishing ønsker å stimulere til FoU-virksomhet i bedrifter og blant enkeltpersoner. Forskningsinstitusjoner ansees derfor ikke å være søknadsberettiget til denne innovasjonsprisen.

Krav til søknad
Det stilles krav om at FoU-aktiviteten man legger til grunn for søknaden er tilknyttet bedrift(er) eller enkeltpersoner. Prosjektet må være eiet av søker, men kan være gjennomført i samarbeid med forskningsmiljøer.

Viktig for tidligere vinnere
Tilbakemeldinger fra tidligere vinnere viser at Nor-Fishings Innovasjonspris har vært et viktig bidrag til innovasjon og motivasjon, og ikke minst for markedsføring og salg i viktige fiskerinasjoner.

Søknadsfrist
Siste frist for å søke Innovasjonsprisen er 1. mai 2018, men vi ser gjerne at du sender oss din søknad i god tid før fristen.

Søknaden skal inneholde:

  1. Søkers navn/firmanavn, adresse, e-postadresse, web-adresse, telefon og kontaktperson.
  2. Kort beskrivelse av søkeren/selskapets virksomhet.
  3. Beskrivelse og best mulig dokumentasjon av prosjekt, produkt, prosess eller tjeneste. Det må spesielt legges vekt på hva som er nyskapende.
  4. Dokumentasjon av forventet effekt/resultat og marked for omsøkt prosjekt/tjeneste.

Søknad sendes til:
mailbox@nor-fishing.no

Merk mail med Nor-Fishing Innovasjonspris 2018

Har du spørsmål i forbindelse med din søknad, ta kontakt med:
Sekretær for juryen, Odd Berg, odd9berg@gmail.com , telefon +47 901 19 942

NB!

«Dersom du som søker til innovasjonsprisen har planer om å søke, eller har søkt om patentbeskyttelse for din oppfinnelse, er det avgjørende for å få patentsøknaden godkjent at teknologien/prosjektet på forhånd ikke er publisert offentlig. Som eksempel nevnes offentliggjøring på messe, i konferanse, i tidsskrift eller lignende. Se for øvrig Patentstyrets nettside.

Stiftelsen Nor-Fishing vil i juni kun informere i en pressemelding om navn på tre finalekandidater og kort om fagområdene for omsøkte prosjekter. Pressemeldingen godkjennes på forhånd av finalekandidatene og vil om nødvendig også klareres med Patentstyret.»

Stiftelsen Nor-Fishing

Besøksadresse
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, inngang 1 Havnegata 9
7010 Trondheim

Postadresse
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7407 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=