april 3rd, 2018 by Paul

Vant Innovasjonsprisen i 2016 – slik gikk det med vinneren

I 2016 vant Scantrol Deep Vision Innovasjonsprisen for sitt trålmonterte kamerasystem. Å vinne Innovasjonsprisen ble en viktig anerkjennelse for selskapet etter over ti år med utvikling. Seieren har blant annet bidratt til nasjonal og internasjonal oppmerksomhet rundt teknologien – samt en enklere vei til støttemidler både her hjemme og i utlandet.

«Deep Vision er et utviklingsprosjekt vi har jobbet med over lang tid», sier Hege Hammersland-White, Business Development Manager i Scantrol Deep Vision. «Da vi søkte Innovasjonsprisen var vi akkurat i den fasen at kommersialisering sto for døren.»

Timingen skulle vise seg å være god.

Sterk konkurranse
Deep Vision ble annonsert som én av de tre nominerte til prisen noen måneder før utdelingen på Nor-Fishing 2016 og det var tøff konkurranse blant de tre finalistene. Havforskningsinstituttet hadde tatt en litt annen tilnærming til samme problemstilling, og var nominert for et prosjekt med fangskontroll i snurrevadnøter, mens Selfa Arctic var nominert for verdens første elektrisk drevne fiskesjark.

Da fiskeriministeren skulle overlevere prisen til vinneren var det altså Deep Vision som sto igjen med Innovasjonsprisen, et diplom som bevis på seieren og prispengene på 100 000 norske kroner.

Prispengene ble øremerket
«Allerede da vi ble nominert bestemte vi oss for hva vi skulle bruke pengene til», sier Hammersland-White. «Vi brukte pengene på å arrangere et skippermøte og begynte å samle inn kontakter og snakke med forskere og samarbeidspartnere allerede under messen – og noen måneder senere møttes vi i Bergen. Der diskuterte vi teknologien med de som skal ende opp med å bruke den og fikk mange viktige svar om hva brukerne faktisk ønsket seg av funksjonalitet og nytteverdi.»

Skippermøtet i Bergen førte til flere tilpasninger av teknologien og en mer presis leveranse. «Tilbakemeldingene fra markedet var veldig positive, men innspillene fra skippermøtet gjorde for eksempel at vi kunne nedprioritere funksjonalitet bransjen ikke var så opptatt av som vi trodde – og prioritere det de syntes var viktigst», sier Hammersland-White.

Viktig medieomtale
I kjølvannet av prisutdelingen trålet Scantrol Deep Vision mediekanalene for å registrere om de fikk økt omtale etter prisen. «Vi registrerte selv over 50 presseomtaler i inn- og utland. I tillegg så vi at omtalen skjedde i fagpressen og der er det spesielt nyttig for oss å være omtalt. Vi opplevde at markedet fikk kjennskap til produktet vårt og at markedet på mange måter modnet for produktet vårt gjennom omtalen vi fikk.»

Viktig i søknadssammenheng
Hammersland-White mener Innovasjonsprisen har vært avgjørende når selskapet har søkt utviklingsstøtte i årene etter utdelingen. «Utviklingen av systemet har blitt støttet av Norges Forskningsråd og de siste årene av Innovasjon Norge. Prisen er et svært godt argument å ta med seg når en skal søke om midler i virkemiddelapparatet, enten det er i Norge eller EU.»

Et kvalitetsstempel på god innovasjon
I dagens marked har det nesten gått inflasjon i innovasjon, i det minste når det kommer til måten selskaper snakker om og markedsfører seg selv. «Innovasjonstakten i fiskeribransjen og i næringslivet ellers er så høyt at det er flott for oss å ha et håndfast kvalitetsstempel på innovasjonen vi har drevet med.»

Status og veien videre
Nå jobber selskapet med helautomatisering av systemet sitt. «Full automasjon er målet vårt, i tillegg til at vi ønsker at systemet skal være sertifisert slik at brukeren kan levere rapporter fra datafangsten i Deep Vision til myndigheter og kontrollorganer», sier hun, og avslører samtidig at Scantrol Deep Vision har opprettet et underselskap i Spania som skal jobbe tett med det ledende miljøet for automasjon av kamerasystemet ved universitetet i Girona.

Utviklingen så langt har skjedd i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet og CRISP.

Deep Vision har allerede levert to systemer til Havforskningsinstituttet og har avtale om en leveranse til en forskningsbåt i Sør-Korea. Teknologien er altså allerede ut på markedet – og snart ser Scantrol Deep Vision for seg at også kommersielle leveranser står for døren.

Juryen så et stort potensial
Odd Berg, sekretær for juryen, forteller at juryens beslutning om å velge Deep Vision var et resultat av grundige diskusjoner. «Juryen diskuterte teknologien og mente at dette er et prosjekt med høy grad av innovasjon og noe næringa kommer til å ha nytte av i fremtiden. Det er gledelig for oss å høre at markedet har tatt imot Deep Vision med åpne armer etter at vi kåret de til vinneren av Innovasjonsprisen i 2016.»

Slik begrunnet juryen valget av Deep Vision i 2016: «Teknologien kan gi et betydelig bidrag til mer etisk fiske og miljømessig forsvarlig forvaltning av havets ressurser. Systemet forventes å få stor betydning for internasjonal havforskning og for kommersielt fiske.»

Selv 1,5 år etter prisutdelingen merker Hammersland-White og kollegene effekten av Innovasjonspris-seieren. «Folk vi møter snakker fremdeles om utdelingen. Vi har også satt Innovasjonsprisen i skranken der besøkende skriver seg inn – så vi sørger for å vise den frem selv også», smiler Hammersland-White.

Hva er Deep Vision?
Deep Vision er et kamerasystem som er montert i trålen. Gjennom å analysere bilder av fisk og organismer gis det informasjon om fiskearter, lengden på fisken i trålen og nøyaktig geologisk posisjon for den innsamlede dataen.

Teknologien er interessant både for forskere og i kommersielt trålfiske. Forskere ønsker å registrere data på fisk uten å måtte ta de opp av vannet, mens trålfiskerne ønsker å sortere fisken før de tar den opp av vannet. Slik kan trålfiskerne få mer ut av kvotene sine, få mindre bifangst og jobbe langt mer bærekraftig. Dette blir spesielt viktig ettersom EU har innført et dumpingforbud for trålfiskere som skal være fullstendig innført allerede i 2019.

Du kan lese mer om Scantrol Deep Vision på deres hjemmesider.

Jobber du med en teknologi som bør være nominert i 2018 – eller kjenner du til andre som utvikler teknologi som kan være aktuell? Søk Innovasjonsprisen 2018 nå!

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=