juli 13th, 2018 by Paul

De tre finalistene til Innovasjonsprisen 2018 – Nor-Fishing

Stiftelsen Nor-Fishing mottok i alt 14 søknader fra inn- og utland til årets Innovasjonspris – det er fem flere enn ved Nor-Fishing 2016.

Av årets søknader ser man at det er fokus på sikkerhet og å redusere skader på miljøet, både i havet og i lufta, for mannskap og teknologi som skal bidra til et bærekraftig fiske. Juryen gir uttrykk for at flere av søknadene viser høy grad av innovasjon – som kan gi ny utvikling i fiskerinæringen.

Juryen har også i år bestått av Jan Henrik Sandberg/Norges Fiskarlag, Oddvar Staulen/Innovasjon Norge og Kjell Maroni/Fiskerinæringens Forskningsfond.

Innovasjonsprisen deles ut av Fiskeriminister Per Sandberg på messens åpningsdag.

Juryen har vurdert alle søknadene til Innovasjonsprisen 2018, og har nå levert sin innstilling på følgende tre finalekandidater til styret i Stiftelsen Nor-Fishing:

Liegruppen Fiskeri AS på Straume i Fjell kommune og Salt Ship Design AS på Stord i Sunnhordland har utviklet et nytt høyteknologisk, kostnadseffektivt og miljøvennlig fiskefartøy. Skipet leveres første kvartal 2020.  Erfaringen fra dette prosjektet kan komme til å få stor betydning for utviklingen av mer miljøvennlige fiskefartøy nasjonalt og internasjonalt i fremtiden.

Fartøyet vil bli det første fiskefartøyet med hovedmotor som vil gå 95 % på LNG, men som også kan drives med diesel. Hovedmotoren er dimensjonert for effektbehovet for fremdrift og elektrisk effektbehov for normal operasjon. Den ene hjelpemotoren kan også veksle mellom LNG og diesel og supplere hovedmotoren under operasjoner og i dårlig vær.

Kjernen i batteri hybrid systemet er en batteribank med maks. energiinnhold på 500 kWh. Elektrisk drift av dekksutstyr i kombinasjon med batteri gir betydelig reduksjon av drivstofforbruk, noe også gassdrevet kjele i kombinasjon med varmegjenvinning bidrar til.

Turbiner i rulletank som er i motfase med skipets bevegelser vil generere energi som absorberes i batterier. Effekten av de innovative systemene er beregnet å redusere drivstofforbruket med ca. 15 %, NOx-utslipp med rundt 80 % og CO2-utslipp med 24 %.

Sago Solutions AS, Sagvåg utvikler et innovativt fangstsikringssystem for linefiske, spesielt til bruk i forbindelse med fiske etter tannfisk i Sørishavet. Her er problemet med hval som forsyner seg av fisken på lina når den er på veg til overflaten under linehaling så stort at det truer bærekrafta i deler av bransjen.

Spesielt spermasetthval og spekkhoggere kan i enkelte farvann forsyne seg med nærmere 75 % av fangsten. Samme problemet eksisterer også i forbindelse med blant andre blåkveitefiske i Vesterålen.

I tillegg til det økonomisk tap genererer dette også miljømessige utfordringer. Flåten må bruke lenger tid på å fiske kvotene, noe som resulterer i økte utslipp på sårbare områder. Hvalen får tilgang på store mengder mat uten aktiv jakt, og for spekkhoggeren er ikke tannfisk en del av dens naturlige føde ettersom de lever på ulike dybder.

De totale konsekvensene av disse forholdene er enda uavklart.

Sago Extreme er en større aluminiumkonstruksjon som beskytter fisken på lina. Lina føres gjennom aluminiumkonstruksjonen og av-angler og samler opp fangsten allerede på havbunnen. Bi-fangst og undermålsfisk unnslipper gjennom hull i konstruksjonen. Sago Extreme kan dimensjoneres etter ulike fiskeri. Hver Sago Extreme har en gitt strekning på lina som ender i en stopper som gjør at aluminiumkonstruksjonen følger med lina opp til overflaten og heises om bord med kran.

Stø Technology AS, Hareid. Selskapets innovasjon er et fangsthåndteringssystem som tar mål av seg å eliminere de fleste av de kvalitetsutfordringene som er forbundet med tradisjonelt trålfiske. Prosjektet som har fått navnet TRAWL 2.0, sikter også mot vesentlige forbedringer innen miljø, effektivitet, HMS og dyrevelferd, samt optimalisert ressursutnyttelse og økt verdiskapning ombord.

Selskapet utvikler helt ny og patentert teknologi som muliggjør skånsom henting av fangst fra trålen uten at selve trålingen må avbrytes. Slik skal tråleren sikres en langt mer kontinuerlig og jevn råvaretilgang enn i dag, uten at de tradisjonelle kvalitetsproblemene inntreffer.

I tillegg til henting av fangst kan fangsthåndteringssystemet mellom annet også brukes til fiskeleting og trålovervåkning. Søker betrakter teknologispranget som disruptivt med store implikasjoner for fremtidig fartøy- og prosessoptimalisering, nye driftsformer og forretningsmodeller, samt markedsutvikling, m.m.

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=