Nor-Fishing 2020 – status i forbindelse med koronavirus

Informasjon om den planlagte messen sett i lys av situasjonen i Norge

(Sist oppdatert 18.03.2020)

Covid-19 viruset får stor oppmerksomhet og skaper mye usikkerhet om dagen. Vi ønsker derfor å informere dere om planene vi har pr. i dag for gjennomføringen av messen for å bidra til redusert usikkerhet.

Vi jobber mot at Nor-Fishing 2020 gjennomføres som planlagt
Myndighetenes tiltak for å avgrense smitten av covid-19 har utvidet seg enormt de siste dagene, og situasjonen endres fra time til time. Per nå er det ikke tillatt med arrangementer, og utviklingen av situasjonen over tid er avgjørende for hvorvidt messen kan gjennomføres eller ikke. Våre utstillere og besøkende sin helse er vår viktigste prioritet, og vi følger derfor situasjonen tett.

Siden Nor-Fishing er planlagt å gjennomføres langt fram i tid, og mye kan forbedre seg i forhold til dagens situasjon, tør vi likevel å være optimistiske og jobber mot at arrangementet vil gå som planlagt. Vi vil holde dere oppdatert på situasjonen her etter hvert som endringer inntreffer.

For utstillere – vi forskyver frister
Vi har besluttet å forskyve alle tidsfrister før sommeren med 1 måned. Det betyr at fakturering av standleie, utsendelse av brukernavn og passord til nettbutikken etc. blir utsatt til etter påske. Da vil vi også komme med oppdatert informasjon om utsikten for gjennomføring av Nor-Fishing 2020.

Stiftelsen Nor-Fishing er i løpende dialog med Folkehelseinstituttet og følger myndighetenes oppdateringer og anbefalinger angående Covid-19, Koronaviruset.

Mer informasjon: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vi minner om at enkle hygienerutiner forebygger smitte:

Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=