Se Nor-Fishing 2020 Digital her

Se opptak av tre flotte messedager og opplev den første digitale versjonen av Nor-Fishing på nytt eller for første gang.

Se messen i sin helhet med innslag fra nyskapende utstillere, ledende fagfolk, meningsbærere og studenter, kulturelle innslag og interessante debatter.

Dag 1 - 18. august

Dag 2 - 19. august

Dag 3 - 20. august

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=