Program Nor-Fishing 2020 Digital

Programmet til Nor-Fishing 2020 Digital begynner å ta form. Mye er spikret – og det kommer stadig nye poster til i programmet. Programmet blir publisert i sin helhet så snart det er ferdig, men her kan du se et utdrag av det som er på agendaen.

Program tirsdag 18. august

•  Åpning av Nor-Fishing 2020 Digital
    Intro v/Styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, Kjell Ingebrigtsen
Statsminister Erna Solberg

•  Corona impact on the ocean industries
    Ambassadør Peter Thomson, United Nations Secretary-General’s Special Envoy for the Ocean

•  Disruptive changes in the fishing industry. Digitalization and new enabling technologies.
     Ekrem Misimi, SINTEF Ocean

• Future of the blue economy
   Børge Brende, World Economic Forum

•  Presentasjon av utstillere: Kongsberg Maritime

•  Studentinnslag
    Ingrid Sandbakken fra Nutrimar og 5 på gata

•  Dagens lunsj
    Christopher Davidsen, Speilsalen

•  Besøk utstillerne (2 x 30 min)

•  Forskningstorget miniseminar: Fremtidens fiskebåt
Fiskebåtene skal være klimavinnere, sikre og fangste på en bærekraftig og lønnsom måte – hvordan ligger vi an?

 • Intro FHF
 • Mot en mer miljøvennlig fiskeflåte ved bruk av grønne smøremidler, Nuria Espallargas, NTNU
 • Digitalisering av norsk fiske – Muligheter og utfordringer, Lars Kyllingstad, SINTEF Ocean
 • FiskInfo – informasjonsdeling og beslutningsstøtte for fiskeri, Ståle Walderhaug, SINTEF Nord
 • Optimalisering av reketrålfiske: Utfordringer bifangst, Roger Larsen, UiT Norges arktiske universitet
 • Kan fargen på skinnet til makrell brukes til å ta avgjørelser under trenging? Morten Bondø, SINTEF Ocean
 • Fleksible maskinsynløysninger for arts- og vektestimering av fangst, Elling Ruud Øye, SINTEF Ocean
 • Erfaringer med levendelagring av hvitfisk, Sjurdur Joensen, Nofima
 • Levendelagring vs torskeoppdrett, Arne Karlsen, Arena Torsk
 • Optimal kjøling av pelagisk fisk, Mats Augdal Heide, Cflow

•  Presentasjon av utstillere: Optimar

•  Presentasjon av utstillere: Marel

•  Paneldebatt 1 – Ny teknologi i fiskebåter
    Paneldebatt med spennende stemmer og fagfolk om ny teknologi, blant annet elektrifiseringen av fiskeflåten.
Deltagere i panelet: Hanne Digre (SINTEF Ocean), Sigurd Teige (Teigegruppen) og Thorvald Tande jr. (Norsk Fiskerinæring).

•  Markering Nor-Fishing 60 år – tilbakeblikk

•  Avslutning med musikalsk innslag
    Henrik Fuglem

Program onsdag 19. august

•  Innledning fra FAO
    Arnì Mathiesen, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

•  New developments in harvesting technology
    Bent Herrmann, SINTEF Ocean

•  Studentinnslag
    UiT, NTNU og 5 på gata

•  Presentasjon av utstillere: Alfa Laval

•  Besøk utstillerne (2 x 30 min)

•  Forskningstorget miniseminar: Hvordan sikre en levende kystkultur

 • Intro – Forskningsrådet
 • Kystsamfunn i endring. Generasjon, kultur og bærekraft, Anne Trine Kjørholt, NTNU
 • Å bygge kunnskap for en bærekraftig havbruksnæring: beslutningsstøtteverktøyet SEAGRID, Elisa Ravagnan, NORCE
 • Sameksistens – arealtilgang og felles bruk, Roy Robertsen, Nofima
 • Er en annen verden mulig? – eller: Hvorfor kystopprørene ikke lykkes, Bjørn-Petter Finstad, UiT Norges arktiske universitet
 • Ocean Certain prosjektet: endringer i havet og menneskelige samfunn, Jennifer Bailey, NTNU
 • AQUACOSM PLUS – EU nettverk av mesokosmosfasiliteter for forskning på marine og ferskvannsøkosystemer, Megan Brunswig, NORCE
 • Deteksjon av mikroplast i sjømat og dyr i næringskjeden langs kysten, Alessio Gomiero, NORCE
 • Hvordan står det til med fiskeindustrien? Thomas Nyrud, Nofima
 • Bør fiskere få like godt betalt for torsken – uansett kvalitet? Geir Sogn-Grundvåg, Nofima

•  Dagens lunsj
    Jonas Nåvik, Fagn

•  Presentasjon av utstillere: Safepath AS

•  Sustainable Seafood handling and processing
    Dr. Eva Falch, NTNU og Dr. Hanne Digre, SINTEF Ocean

•  Paneldebatt 2 – Kampen om havarealene i et miljøperspektiv
    Ledende fagfolk tar debatten om forvaltning om havarealer og miljøutfordringene havet møter i tiden fremover, samtidig som vi krever stadig mer av havets ressurser. Deltagere i panelet: Erik Haugane (Okea ASA), Nina Jensen (REV OCEAN), Thorvald Tande jr. (Norsk Fiskerinæring), Øystein Hage (Fiskeribladet) og Sigurd Enge (Bellona)

•  Markering Nor-Fishing 60 år: innovasjon og teknologi

•  Avslutning med musikalsk innslag

Program torsdag 20. august 

•  Innledning
    Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

•  Lessons from the present to prepare the sector for a post COVID-19 world
    Dr. Manuel Barange, Director, Fisheries Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

•  New marine resources
    Prof. Yngvar Olsen NTNU

•  Presentasjon av utstillere: Norges Fiskarlag

•  Studentinnslag
    Tema miljø og plastproblematikk

•  Dagens lunsj
  Mats Tingstad og Tomasz Gylseth, Clarion Brattøra

•  Besøk utstillerne (2 x 30 min)

•  Forskningstorget miniseminar: Kan vi få mer ut av ressursene fra havet?

 • Intro – Innovasjon Norge
 • Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk, Leif Grimsmo, SINTEF Ocean/Birkeland Fiskebåtrederi
 • Nye marine ressurser for økt matsikkerhet og mattrygghet, Ragnar Olsen, UiT Norges arktiske universitet
 • Kartlegging av matsvinn i sjømatnæringen, Magnus S Myhre, SINTEF Ocean
 • Slik kan frossenfisk bli enda bedre, Svein Kristian Stormo, Nofima
 • Produktutvikling innenfor foredlingsteknologi for sjømat og restråstoff av hvitfisk, Anna Olsen, NTNU
 • Innovative metoder for forbedret salting av fisk, Janna Cropotova, NTNU
 • Optimal utnyttelse av proteiner fra hvitfisk, Veronica Hjellnes, NTNU
 • Fangst og bioraffinering av raudåte, Gunnar Rørstad, Calanus
 • Høyverdiprodukter fra makrell-restråstoff, Inger Beate Standal, SINTEF Ocean

•  Presentasjon av utstillere: Kysthavnalliansen

•  Markering Nor-Fishing 60 år: Fremtiden

•  Paneldebatt 3 – COVID-19-pandemien påvirker forutsetningene for å lykkes i markedet
    Laks har lyktes godt. Hvorfor, og hva skal til for at andre områder lykkes like bra?
Deltagere i panelet: Nils Torsvik (Fiskeribladet), Trond Davidsen (Sjømat Norge). Morten Hyldborg Jensen (Nordic Group), Otto Gregussen (Norges Fiskarlag) og Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (Nærings- og Fiskeridepartementet)

•  Oppsummering av Nor-Fishing 2020 Digital
    Avslutning med musikalsk innslag

Påmelding

Ønsker du å følge livestreamen 18. – 20. august? Påmelding for besøkende finner du her.

Ønsker ditt selskap være utstiller på Nor-Fishing Digital? Gå til registreringsside. 

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=