Program Nor-Fishing 2020 Digital

Programmet til Nor-Fishing 2020 Digital begynner å ta form. Mye er spikret – og det kommer stadig nye poster til i programmet.

Registrer deg her for å delta på Nor-Fishing 2020 Digital 18.-20. august. Du vil da motta innloggingsinfo så snart messen åpner 18. august. 

Program tirsdag 18. august

10:00 – 10:15 Offisiell åpning av Nor-Fishing 2020 Digital
Styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, Kjell Ingebrigtsen
Statsminister Erna Solberg

10:15 – 10:30 COVID -19  impact on the ocean industries
Ambassadør Peter Thomson, United Nations Secretary-General’s Special Envoy for the Ocean

10:30 – 10:55 Disruptive changes in the fishing industry. Digitalization and new enabling technologies.
Ekrem Misimi, SINTEF Ocean

10:55 – 11:00 Future of the blue economy
Børge Brende, World Economic Forum

11:00 – 11:10 Presentasjon av utstillere: Kongsberg Maritime

11:10 – 11:15 Student: Min vei inn i sjømatnæringen
Det er flere veier inn i sjømatnæringen – Ingrid Sandbakken tar sin doktorgrad ved NTNU samtidig som hun jobber i Nutrimar – og kan dermed kombinere studier og jobb.

11:15 – 12:00 Forskningstorget miniseminar: Fremtidens fiskebåt
Fiskebåtene skal være klimavinnere, sikre og fangste på en bærekraftig og lønnsom måte – hvordan ligger vi an?

 • Intro FHF
 • Mot en mer miljøvennlig fiskeflåte ved bruk av grønne smøremidler, Nuria Espallargas, NTNU
 • Digitalisering av norsk fiske – Muligheter og utfordringer, Lars Kyllingstad, SINTEF Ocean
 • FiskInfo – informasjonsdeling og beslutningsstøtte for fiskeri, Ståle Walderhaug, SINTEF Nord
 • Optimalisering av reketrålfiske: Utfordringer bifangst, Roger Larsen, UiT Norges arktiske universitet
 • Kan fargen på skinnet til makrell brukes til å ta avgjørelser under trenging? Morten Bondø, SINTEF Ocean
 • Fleksible maskinsynløysninger for arts- og vektestimering av fangst, Elling Ruud Øye, SINTEF Ocean
 • Erfaringer med levendelagring av hvitfisk, Sjurdur Joensen, Nofima
 • Levendelagring vs torskeoppdrett, Arne Karlsen, Arena Torsk
 • Optimal kjøling av pelagisk fisk, Mats Augdal Heide, Cflow

12:00 – 12:15 Dagens lunsj
Christopher Davidsen, Speilsalen

12:15 – 12:45 Besøk utstillerne (30 min)

12:45 – 12.55 Presentasjon av utstillere: Optimar

12:55 – 13:00 Fremtidens teknologistudier på NTNU
Prosjektet Fremtidens Teknologistudier legger til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og næringens behov fra 2025 og fremover.

13:00 – 13:15 Markering Nor-Fishing 60 år – tilbakeblikk

13:15 – 13:45 Besøk utstillerne (30 min)

13:45 – 13:55 Presentasjon av utstillere: Marel

13:55 – 14:00 5 på gata: Studenter ved NTNU og UiT
5 på gata – Hva er tankene til ferske studenter når sjømat nevnes? Vi har snakket med studentene ved UiT og NTNU.

14:00 – 14:10 Innovation in the Korean fisheries industry
Young-Tae Chang, Korea Maritime Institute

4:10 – 14:40 Paneldebatt 1 – Ny teknologi i fiskebåter
Paneldebatt med spennende stemmer og fagfolk om ny teknologi, blant annet elektrifiseringen av fiskeflåten.
Deltagere i panelet:

 • Hanne Digre, SINTEF Ocean
 • Sigurd Teige, Teigegruppen
 • Thorvald Tande, Norsk Fiskerinæring
 • Roar Pedersen, FHF
 • Erik Ianssen, Hymatech

14:40 – 15:00 Avslutning dag 1 med musikalsk innslag av Henrik Fuglem

Program onsdag 19. august

10:00 – 10:10 Innledning fra FAO
Arnì Mathiesen, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

10:10 – 10:30 New developments in harvesting technology
Bent Herrmann, SINTEF Ocean

10:30 – 10:35 5 på gata: Studenter ved NTNU og UiT
5 på gata – Hva er tankene til ferske studenter når sjømat nevnes? Vi har snakket med studentene ved UiT og NTNU.

10:35 – 11:25 Forskningstorget miniseminar: Hvordan sikre en levende kystkultur

 • Intro – Forskningsrådet
 • Kystsamfunn i endring. Generasjon, kultur og bærekraft, Anne Trine Kjørholt, NTNU
 • Å bygge kunnskap for en bærekraftig havbruksnæring: beslutningsstøtteverktøyet SEAGRID, Elisa Ravagnan, NORCE
 • Sameksistens – arealtilgang og felles bruk, Roy Robertsen, Nofima
 • Er en annen verden mulig? – eller: Hvorfor kystopprørene ikke lykkes, Bjørn-Petter Finstad, UiT Norges arktiske universitet
 • Ocean Certain prosjektet: endringer i havet og menneskelige samfunn, Jennifer Bailey, NTNU
 • AQUACOSM PLUS – EU nettverk av mesokosmosfasiliteter for forskning på marine og ferskvannsøkosystemer, Megan Brunswig, NORCE
 • Deteksjon av mikroplast i sjømat og dyr i næringskjeden langs kysten, Alessio Gomiero, NORCE
 • Hvordan står det til med fiskeindustrien? Thomas Nyrud, Nofima
 • Bør fiskere få like godt betalt for torsken – uansett kvalitet? Geir Sogn-Grundvåg, Nofima  

11:25 – 11:30 Dagens lunsj
Jonas Nåvik, Fagn

11:30 – 12:00 Besøk utstillerne (30 min)

12:00 – 12:10 Presentasjon av utstillere: Alfa Laval

12:10 – 12:20 Student: Derfor valgte jeg sjømatrettet utdanning
Signy fra Nesodden valgte å fordype seg sjømat da hun skulle velge utdanning. Vi snakker med henne om valget av studieretning.

12:20 – 12:40 Sustainable Seafood handling and processing
Dr. Eva Falch, NTNU og Dr. Hanne Digre, SINTEF Ocean

12:40 – 12:50 Markering Nor-Fishing 60 år: innovasjon og teknologi

12:50 – 13:20 Besøk utstillerne (30 min)

13:20 – 13:30 Presentasjon av utstillere: Safepath AS 

13:30 – 13:40 Student: Klima og miljø
Terese Samuelsen er student ved NTNU og er ekspert på bærekraft. Gjennom «Humanister i praksis» har hun sett på hvordan næringen virker inn på sine omgivelser og hvordan klima- og miljøutfordringer kan påvirke fiskeri.

13:40 – 14:05 Paneldebatt 2 – Kampen om havarealene i et miljøperspektiv
Ledende fagfolk tar debatten om forvaltning om havarealer og miljøutfordringene havet møter i tiden fremover, samtidig som vi krever stadig mer av havets ressurser.
Deltagere i panelet:

 • Erik Haugane, Okea ASA
 • Nina Jensen, REV OCEAN
 • Thorvald Tande, Norsk Fiskerinæring
 • Øystein Hage, Fiskeribladet
 • Sigurd Enge, Bellona
 • Paul Birger Torgnes, Fjord Marine Holding

•  Avslutning dag 2 med musikalsk innslag av Isabelle Bjørneraas

Program torsdag 20. august 

10:00 – 10:20 Innledning
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

10:20 – 10:30 Lessons from the present to prepare the sector for a post COVID-19 world
Dr. Manuel Barange, Director, Fisheries Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

10:30 – 10:50 New marine resources
Prof. Yngvar Olsen NTNU

10:50 – 11:00 Student: Slik engasjerer vi oss i plast- og miljøutfordringene
Vi skal snakke miljø og plastproblematikk med studentene. Elin Njåstad er nyutdannet biologistudent som bruker sin kompetanse til å spre kunnskap om havet til samfunnet og nye generasjoner. Hun er aktiv i bevegelsen «Passion for ocean» som tar tak i en rekke utfordringer med kunnskap, dialog og pågangsmot.

11:00 – 11:10 Presentasjon av utstillere: Norges Fiskarlag

11:10 – 12:00 Forskningstorget miniseminar: Kan vi få mer ut av ressursene fra havet?

 • Intro – Innovasjon Norge
 • Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk, Leif Grimsmo, SINTEF Ocean/Birkeland Fiskebåtrederi
 • Nye marine ressurser for økt matsikkerhet og mattrygghet, Ragnar Olsen, UiT Norges arktiske universitet
 • Kartlegging av matsvinn i sjømatnæringen, Magnus S Myhre, SINTEF Ocean
 • Slik kan frossenfisk bli enda bedre, Svein Kristian Stormo, Nofima
 • Produktutvikling innenfor foredlingsteknologi for sjømat og restråstoff av hvitfisk, Anna Olsen, NTNU
 • Innovative metoder for forbedret salting av fisk, Janna Cropotova, NTNU
 • Optimal utnyttelse av proteiner fra hvitfisk, Veronica Hjellnes, NTNU
 • Fangst og bioraffinering av raudåte, Gunnar Rørstad, Calanus
 • Høyverdiprodukter fra makrell-restråstoff, Inger Beate Standal, SINTEF Ocean

12:00 – 12:05 Dagens lunsj
Mats Tingstad og Tomasz Gylseth, Clarion Brattøra

12:05 – 12:35 Besøk utstillerne (30 min)

12:35 – 12:45 Presentasjon av utstillere: Kysthavnalliansen

12:45 – 12:55 Student: Mine erfaringer som Seafood Trainee
Line Meidell ble Seafood Trainee ved NTNU – og snakker om sine erfaringer – og ikke minst forteller hun hvordan andre studenter kan gå i hennes fotspor.

12:55 – 13:05 Markering Nor-Fishing 60 år: Fremtiden

13:05 – 13:35 Besøk utstillerne (30 min)

13:35 – 14:00 Paneldebatt 3 – COVID-19-pandemien påvirker forutsetningene for å lykkes i markedet
Laks har lyktes godt. Hvorfor, og hva skal til for at andre områder lykkes like bra?
Deltagere i panelet:

 • Nils Torsvik, Fiskeribladet
 • Trond Davidsen, Sjømat Norge
 • Tom-Jørgen Gangsø, Norges Sjømatråd
 • Morten Hyldborg Jensen, Nordic Group
 • Otto Gregussen, Norges Fiskarlag
 • Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, Nærings- og Fiskeridepartementet

14:00 – 14:15 Oppsummering av Nor-Fishing 2020 Digital
Musikalsk innslag av Julie & Andreas

Påmelding

Følg livestreamen 18. – 20. august! Registrer deg her så får du link til innlogging på mail. 

Ønsker ditt selskap være utstiller på Nor-Fishing Digital? Gå til registreringsside.

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=