Påmelding til Nor-Fishing 2022

Påmelding til Nor-Fishing 2022 åpner i september 2021.

Tidligere har det vært mulig å legge inn opsjon på standplass i forkant av påmeldingen. Det har vi gått bort i fra.

Følg med på denne nettsiden og nyhetsbrevet vårt for nærmere informasjon når påmeldingen åpner.

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=