Opsjon for Nor-Fishing 2020

Fristen for å legge inn opsjon på standplass for Nor-Fishing 2020 er nå passert.

De som allerede har lagt inn opsjon vil motta link for bekreftelse av standplass den 30. oktober.

6. november vil påmeldingsskjema være tilgjengelig for alle på denne siden. 

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=