mars 12th, 2020 by Fredrik Sivertsen

Nytt styre konstituert i Stiftelsen Nor-Fishing

Kjell Ingebrigtsen, oppnevnt av Norges Fiskarlag, ble på styremøtet den 11. mars 2020 valgt til ny leder i Stiftelsen Nor-Fishing. Nestleder ble Guri Lerøy Riple, oppnevnt av Sjømat Norge.

Leder med lang fartstid i næringen
Kjell Ingebrigtsen er tidligere yrkesfisker fra Bodø og har lang fartstid i næringen. Siden 2013 har Ingebrigtsen vært leder i Norges Fiskarlag.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke avtroppende styreleder, Liv Holmefjord, for mange års arbeid for Stiftelsen.


Styret består nå av følgende medlemmer:

Kjell Ingebrigtsen, oppnevnt av Norges Fiskarlag. Ny styreleder.
Guri Lerøy Riple, oppnevnt av Sjømat Norge.  Ny nestleder.
Trond Davidsen, oppnevnt av Sjømat Norge. Styremedlem.
Rigmor Abel, oppnevnt av Norges Sjømatråd. Styremedlem.
Vigdis Harsvik, oppnevnt av Innovasjon Norge. Styremedlem.
Jan Birger Jørgensen, oppnevnt av Norges Fiskarlag. Styremedlem.
Morten Wolden, oppnevnt av Trondheim kommune. Styremedlem.

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=