august 17th, 2018 by Paul

Nor-Fishings beste stand

Prisen for beste stand skal stimulere til innovasjon og kreativitet hos utstillerne. Beste stand kåres hvert år i henhold til et sett med enkle regler:

  • Er standen iøyenfallende? Det bør være en stand som blir lagt merke til av de besøkende.
  • Får standen besøkende til å stoppe opp og studere den nærmere? Stiller de besøkende spørsmål eller prater de med personalet på standen?
  • Gir standen klar og relevant informasjon om de produkter eller tjenester den stiller ut?

Juryen kommer i løpet av de tre første dagene til å se absolutt alle stander på utstillingen, og vil i et møte på torsdag bestemme seg for hvem som er årets vinner.

Prisen blir delt ut i Vrimlehallen torsdag kl. 15:00.

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=