Messen

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 60 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Fiskerinæringen har hatt en voldsom utvikling i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til fangst, foredling, transport og salg blir vist på Nor-Fishing. Alle de viktigste fiskerinasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

Det siste innen fiskeriteknologi

Moderne fiskerier er i dag en kunnskapsindustri med svært avansert teknologi. Dette gjelder på alle felter: innen elektronikk, fartøy-design, redskapsutvikling, behandling om bord og på land, og i foredling og produksjon av merverdi-produkter. Det aller siste innen slik teknologi blir presentert på Nor-Fishing.

Gledelig besøk fra Kongehuset

Representanter fra Kongehuset har flere ganger åpnet Nor-Fishing. I 2014 var vi så heldige å få en engasjert H.M. Dronning Sonja til åpningen.

Skansen

Trondheim har et fantastisk havneområde, Skansen, 5 minutters gange fra messeområdet. Dette er et spennende supplement til utstillingsområdet, hvor utstillere kan vise fartøyer og andre flytende konstruksjoner i sitt rette element.

Viktig møteplass

Over 500 nasjonale og internasjonale leverandører er utstillere på Nor-Fishing. De representerer alle grener av næringen.

Utstillerne vektlegger de muligheter Nor-Fishing gir for kontakt med beslutningstakere og innkjøpere fra fiskerinæringen i Norge og andre viktige fiskerinasjoner. Mange fremhever også den gode kontakten og stemningen som skapes på messen mellom kunder, leverandører og kollegaer fra mange land.

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=