mai 31st, 2018 by Paul

Kronprins Haakon til Nor-Fishing 2018

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon vil være til stede ved den offisielle åpningen av Nor-Fishing den 21. august 2018.  For 21. gang er et medlem av den norske kongefamilien til stede under åpningen av messen.

Kronprinsen, som selv er marineoffiser, har under tidligere besøk vist stor interesse for mye av det utstyret som er blitt vist frem på messen. Kronprins Haakon er svært engasjert i innovasjon og er opptatt av internasjonale utviklingsspørsmål, som tilgang til mat i utviklingsland.

Det forventes over 20 000 besøkende fra over 70 land til årets fiskerimesse i Trondheim. Det betyr at Nor-Fishing er den største internasjonale teknologi- og kunnskapsmessen av sitt slag. Messen er et viktig internasjonalt møtested for hele næringen, og det er her teknologien som skal løse næringens utfordringer i dag og i fremtiden presenteres.

I år blir den femte gangen Kronprins Haakon er tilstede under messen. Kongefamilien har tradisjon for å vise interesse for fiskerinæringen og har ved flere anledninger deltatt for å støtte opp om Norges nest største eksportnæring.

Allerede i 1908 var hele den nye kongefamilien med Kong Haakon, Dronning Maud og lille Prins Olav i Trondheim under den store skandinaviske fiskerimessen. Kong Olav åpnet selv den første moderne messen i Bergen i 1960.

Siden den gang har begge de to store teknologimessene Nor-Fishing og Aqua Nor blitt åpnet av de kongelige. I 2014 var det H.M. Dronning Sonja som åpnet Nor-Fishing. Og i år deltar kongefamilien med en representant for 21. gang, under messen som bidrar til å utvikle havnæringene både nasjonalt og internasjonalt.

Stiftelsen Nor-Fishing, ønsker som arrangør, å uttrykke sin takknemmelighet til Kongehuset for deres støtte og dedikasjon gjennom mer enn et århundre.

For mer informasjon og akkreditering med frist 8. august 2018 kl. 16:00:

Erik Hempel
Pressekontakt i Stiftelsen Nor-Fishing
Mobil: +47 90 84 11 24
E-post: erik.hempel@hempelco.com

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=