august 6th, 2018 by Paul

De innovasjonsprisnominerte: Sago Solutions 

Sago Solutions AS fra Stord i Sunnhordaland er nominert for sitt nyutviklete fangstsikringssystem for linefiske, spesielt egnet til bruk i forbindelse med fiske etter tannfisk i Sørishavet. For aller første gang presenteres nyvinningen på årets Nor-Fishing.  

Hval som forsyner seg av fisken på lina under linehaling er et stort problem som truer bærekraften i deler av bransjen. Særlig spermasetthval og spekkhoggere kan i enkelte farvann forsyne seg grovt med store deler av fangsten.

Buffet for hvalen

– Vi har nær kontakt med både fiskeflåten og forskermiljø som rapporterer at opptil tre fjerdedeler av fangsten forsvinner i utsatte områder. Dette er en omfattende utfordring i seg selv, og det fører med seg mange ringvirkninger, forteller gründer Ingunn Elise Sørvik.

Patagonsk tannfisk er en populær matfisk, som beskrives som en krysning mellom kveite og breiflabb. Den kan bli oppimot 2 meter lang, og kan veie opptil 160 kilo. Tannfisken kan bli opptil 50 år.

I tillegg til økonomisk tap genererer dette også miljømessige utfordringer. Hvalen får her tilgang til store mengder mat uten aktiv jakt. Tannfisk på lina er heller ikke en del av spekkhoggeren sin naturlige meny, ettersom de lever på ulike dybder.

– Fiskeflåtene bruker også, naturlig nok, lengre tid på å ta opp kvotene. Når så store deler av fangsten forsvinner, er det en utfordring å holde fisket bærekraftig. Lengre tid på havet resulterer i mer utslipp, og man må hente ut større mengder fisk for å oppnå den opprinnelige kvoten, utdyper medgründer Linn Solveig Sørvik.

«Bærplukkeren» som beskytter fangsten
Sago Extreme er en større aluminiumkonstruksjon som beskytter fisken på lina. Hver Sago Extreme går en gitt distanse på lina før den møter en stopper og følger med lina opp til overflaten. Den heises så om bord ved hjelp av kran.

– Aluminiumkonstruksjonen er tredd på lina, så når de starter halingen blir lina løftet opp fra havbunnen, og Sago Extreme vil bevege seg som en zipline der fangsten går gjennom og blir av-anglet og samlet opp allerede langs bunnen.

– Noen har tidligere beskrevet prinsippet som en bærplukker. Vi arbeider for tiden med en animasjonsfilm som skal vise hvordan utstyret fungerer i praksis, denne blir klar til Nor-Fishing, utdyper søstrene Sørvik.

Bi-fangst og undermålsfisk unnslipper gjennom tilpassede åpninger i konstruksjonen og Sago Extreme kan dimensjoneres etter ulike fiskeri.

– Problemstillingen er kjent i bransjen og det har tidligere vært forsøkt forskjellige tilnærminger, men hvalen er intelligente dyr og det har ikke lykkes å finne en varig løsning. Det er viktig for praktisk anlagte fiskere at løsningen faktisk fungerer i fiskeriet, og det gjør Sago Extreme, forklarer gründerne.

 

Tøffe forhold og store dyp
Problemet med store byttedyr som benytter lina som buffet, kjenner man også til i forbindelse med blant andre blåkveitefiske i Vesterålen. Dette er en av lokasjonene hvor Sago Extreme har blitt pilottestet.

– Den har vist seg å fungere slik den skal. Det var stor glede første gang vi fikk gode filmopptak fra testing – der Sago Extreme gled fint over havbunnen. Fisken ble ført inn og bevart som ønsket. Utover høsten er det klart for fullskalatesting i Sørishavet, forteller de.

Under så ekstreme forhold som finnes i Sørishavet, er det viktig med gode løsninger og utstrakt erfaring i bunn. Sago Extreme er utviklet ved hjelp av vestlandsk innovasjon og stå-på vilje.

En av utfordringene for innovatørene, har vært å gjenskape en reell brukssituasjon under testing i Norge, samt finne kamerautstyr som klarer å dokumentere hva som skjer på dypet.

– Utfordringen er at dypvannslinefiske i Sørishavet foregår i røffe forhold og 1200-2000 meters havdyp, noe som gjør testing og dokumentasjon vanskelig. Det finnes lite gode kameraopptak på disse dypene.
– Gjennom testfasene av Sago Extreme her i Norge har vi brukt ulike kamerasystem. Til slutt fant vi en løsning som gav oss gode opptak, men det har begrenset testingen til å foregå på noen hundre meters dyp, forklarer Linn Solveig.

Familiefirma
Sago Solutions er en familiebedrift hvor de to søstrene nå begge jobber fulltid.

Omar Sørvik under testing av Sago Extreme på Bømlo i mars 2018. Prototypen er dimensjonert for Pategonsk tannfisk.

Det var faren deres, Omar Sørvik, som så behovet for en fysisk barriere for å verne fangsten mot hvalen. Mens han jobbet som fisker i Sørishavet, fikk han oppleve problemene med hval som spiser fra lina.

– Vi har den vesentlige fordelen at løsningen er laget av vår far, som har 40 års erfaring som fisker og Chief Advisor på fiskebåter i ulike deler av verden. Hans erfaring gjør at vi har mulighet til å ta høyde for mange eventualiteter og samspill med andre systemer om bord.

Omar designet løsningen i 2008 og fikk den patentert året etter.

– Fordi han var så opptatt, ble løsningen liggende – helt til vi oppdaget at han fremdeles betalte for patentrettighetene. Da tenkte vi at dette måtte vi ta tak i og utvikle videre. Vi hadde hørt om Sago Extreme i flere år og visste at pappa ikke ville tatt patent med mindre det var noe helt spesielt.

Sago Solutions startet opp i 2016 som et forskningsprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge. De to søstrene har ganske ulik bakgrunn, hvor Linn Solveig har lang erfaring fra verftsindustrien og er utdannet industrirørlegger og fagskoleingeniør, mens Ingunn Elise har sin bakgrunn fra markedsføring og administrasjon.

– Det er et privilegium å få jobbe med familien på denne måten. Med en far som har utstrakt fiskeriteknisk kompetanse og en mor som er regnskapsfører, har denne kombinasjon vist seg å fungere perfekt for oss. I tillegg har vi to andre søsken som er opptatt i sine jobber, men som har bidratt i prosjektet ved behov, forteller de begge.

– Vi har alle en skaperglede og blir motivert av å arbeide med en potensiell løsning på et omfattende problem. Utviklingen av Sago Extreme har også åpnet for nye muligheter, og vi jobber parallelt med en løsning om bord som vil kunne gi en helt annen arbeidssituasjon for lineflåten, forteller søstrene.

Gleder seg til messen
– Vi er utrolig stolte over å være én av tre nominerte kandidater til prisen og vi tar med oss dette som et kvalitetsstempel på arbeidet som er gjort så langt. Vi er i godt selskap med to andre dyktige og innovative bedrifter.

Søstrene Sørvik har vært på Nor-Fishing messen én gang tidligere, under den forrige messen for to år siden. Og i år presenterer de altså innovasjonen for første gang foran en samlet fiskeribransje.

– Vi ser frem til messen og til å møte andre bedrifter i samme bransje. Vi har hatt mange gode samarbeid under utviklingen av Sago Extreme og vil særlig trekke frem inkubatoren Atheno på Stord. Vi hadde heller ikke hatt muligheten til dette uten Innovasjon Norge i ryggen.

Innovatørene forteller de i år skal stå på stand sammen med Fiskevegn, en annen god og sentral samarbeidspartner, som også kommer til å distribuere Sago Extreme i fremtiden. Produsent av nyvinningen er BFG på Måløy og målet er at fangstsikringssystemet snart skal være å finne på markedet.

– Det er utrolig viktig for oss som liten gründerbedrift å bli lagt merke til. Vi opplever at positiv omtale i forbindelse med innovasjonsprisen allerede har fått betydning for oss. Med initiativet til å dele ut denne prisen så bygger Nor-Fishing opp under en forskning- og innovasjonskultur som vil være avgjørende for fremtiden, avslutter de.

Innovasjonsprisen deles ut i konferanseteltet av fiskeriminister Per Sandberg under første dag av Nor-Fishing, tirsdag 21. august.

Sago Solution blir å finne på stand T-187. 

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=