august 16th, 2018 by Paul

De innovasjonsprisnominerte: Liegruppen og Salt Ship Design AS  

Liegruppen Fiskeri AS på Straume og Salt Ship Design AS på Stord, er nominert til årets Innovasjonspris for utviklingen av et nytt høyteknologisk, kostnadseffektivt og miljøvennlig fiskefartøy.

Skipet skal erstatte Liegruppens fartøy «Libas», som ble solgt til Island sent i 2016 og tar også med seg navnet til sin forgjenger videre. Nye «Libas» skal leveres i første kvartal 2020.

Selskapet forteller at fartøyet blir det første fiskefartøyet med hovedmotor som driftes 95 % på nedkjølt naturgass.

– Erfaringen fra dette prosjektet kan komme til å få stor betydning for utviklingen av mer miljøvennlige fiskefartøy nasjonalt og internasjonalt i fremtiden, sier initiativtakerne.

Når naturgass kjøles ned til -162 grader, går den over fra gassfase til væskefase, også kjent som LNG (Liquified Natural Gas). Nedkjølingen fører til at volumet på gassen reduseres til om lag 1/600 av volumet den har i gassfase. Det gjør at gassen både er energieffektiv og lett å transportere. Flytende gass er ikke giftig og kan heller ikke brenne.  

– Hovedmotoren på nye «Libas» er dimensjonert for effektbehovet for fremdrift og for elektrisk effektbehov ved normal operasjon. Den ene hjelpemotoren kan også veksle mellom LNG og diesel, og slik supplere hovedmotoren under enkelte arbeidsoppgaver og i dårlig vær.

Salt Ship Design forklarer at effekten av de innovative systemene om bord, er beregnet til å redusere det totale drivstofforbruket med omtrent femten prosent. I tillegg vil NOx-utslipp reduseres med rundt 80 % og CO2-utslipp med 24 %.

Dual fuel-maskineri
Samarbeidet mellom Liegruppen og Salt Ship Design, har resultert i et skip som vil ha både diesel og drivstoffsystem for naturgass. I følge Liegruppen, åpner det for at «Libas» kan ta lengre tokt i områder hvor det ikke finnes mulighet for LNG-bunkring. Lagertanken for gass er dimensjonert for at totalt 95% av forbruket, basert på dagens driftsmønster, vil bli dekket av naturgass.

Hovedmotoren, som er dieseldrevet, blir erstattet av en dual fuel-hovedmotor med tilsvarende motoreffekt i nye «Libas». Denne er ifølge utviklerne, dimensjonert for å dekke både behovet for propulsjon- og strøm ved normal operasjon av skipet.

Som mediene ofte har påpekt den siste tiden, er ikke landstrøm alltid et alternativ. Her vil dieselhjelpemotorene bli erstattet av en dual fuel-motor, som kan bruke naturgass som primærdrivstoff også når fiskefartøyet ligger i havn.

Batterihybridsystem
Utviklerne sier at det også vil bli installert et batterihybrid-system med batteripakke ombord.

Energiinnholdet i batteripakken skal være på hele 500 kWt. Batteriet er designet for skipets typiske operasjonsprofil, og er utstyrt med infrastruktur som gir kort responstid og tilstrekkelig utjevning av kortvarige lastvariasjoner, såkalt «peak shaving».

Disse faktorene reduserer spesifikt drivstofforbruket, gjennom mer stabil og optimal drift av hovedmotoren. Innovatørene bak det nye skipet forklarer at et vesentlig moment med henhold til kombinasjonen naturgass og batterihybrid, er at en dual fuel-motor har lengre responstid enn en dieselmotor. Dette kan være en utfordring under fiskeri og manøvrering, hvor raskt lastpådrag er nødvendig.

Responstiden er en ulempe som tidligere er synliggjort i studier av naturgass-drift av fiskebåter. Batterihybrid-løsningen muliggjør «boosting» via elektromotor (PTI) som da får kraft fra batteriet og slik eliminerer problemet.

Batteripakken i kombinasjon med LNG-kjelen, gir og mulighet til å ligge ved kai i opptil ti timer – uten at motorene er i gang eller ved hjelp landstrøm.

Når skipet ligger med landstrøm, kan en unngå motordrift, siden batteripakken vil ta eventuelt energibehov som kranoperasjon eller lignende.

Elektriske vinsjer
«Libas» vil bli utrustet med elektriske vinsjer og fiskepumpe for å redusere energiforbruket. Overskuddsenergi fra vinsjene, vil blir brukt som skipsforbruk eller til å lade batteriene.
«Bølgekraftverk»
Turbiner i rulletank som er i motfase med skipets bevegelser, vil generere energi som lagres i batterier.

– I stabiliseringstanken/rulledempingstanken blir det installert to turbiner, som lager strøm av bølgene som skapes i tanken. Denne strømmen blir tatt opp i skipssystemet og kan brukes direkte, eller til å lade opp batteribanken, skriver Liegruppen i en uttalelse om det nye fartøyet.

– I teorien kan dette i kombinasjon med LNG-kjel være tilstrekkelig når skipet ligger «og driver» på fiskefeltet.

Lavere utslipp: Effekten av de innovative systemene er beregnet å redusere drivstofforbruket med ca. 15 %, NOx-utslipp med rundt 80 % og CO2-utslipp med 24 %. I LNG drift tilnærmer eliminerer en partikkel utslipp som NOx etc.

Gassdrevet kjele og varmegjenvinningssystem
En gassdrevet kjele vil være i bruk mens skipet er til kai. At kjelen er drevet av naturgass gir lavere drivstofforbruk og NOx-utslipp.

De Innovasjonsprisnominerte forklarer, at dette tiltaket reduserer energimengden som brukes til å varme opp systemer om bord på båten.

– Varmegjenvinningssystem i seg selv er ikke lenger banebrytende, men det er nytt at det kombineres med LNG-kjel. Kontrollsystemet som optimaliserer energibruk, bruker energien der den trengs og henter energi fra der den er tilgjengelig. Noe som igjen bidrar til å redusere den totale energimengden og utslippene.

Designet
Selve designet til «Libas» er utradisjonelt, hvor overbygget er flyttet forover med overbygget dekk og silkasse.

– Dette er ikke bare gjort for å få skipet til å fremstå designmessig riktig, men også for optimal vektfordeling og for å minske bevegelser i sjø.

Du finner Salt Ship design på stand D-334 under Nor-Fishing 2018.

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=