august 16th, 2018 by Paul

H.K.H. Kronprinsen åpner Nor-Fishing 2018

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon står i år for den offisielle åpningen av Nor-Fishing.

Kronprinsen har over lang tid vist stort engasjement for utviklingsspørsmål knyttet til havet, innovasjon, teknologi og bærekraft.

I tillegg til å holde tale og stå for selve åpningen av messen kommer Kronprinsen til å besøke ulike utstillere. På denne måten ønsker Kronprinsen å bli enda bedre kjent med næringen og det som skjer på denne viktige møteplassen. Besøkene finner sted på hovedområdet på Nidarø, men også på uteområdet på Skansen.

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=