Informasjon for besøkende

Fire dager med opplevelser og innovasjon. En hel næring  samles i Norges teknologihovedstad for å møtes, bli kjent og oppdatere hverandre. I forbindelse med Nor-Fishing , næringens viktigste møteplass    finner du alt du kan ønske deg av faglig påfyll og sosial avkobling.

På denne siden kan du finne en oversikt over noen av mulighetene du har under messen. Mer informasjon kommer jevnlig inn mot messen.

Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=