februar 10th, 2020 by Fredrik Sivertsen

Fagkonferanse: The Future of Food from the Sea – technological challenges and contributions 

For å rette fokus på havets betydning i klimabildet arrangerer Stiftelsen Nor-Fishing, SINTEF og NTNU fagkonferansen The Future of Food from the Sea: Technological challenges and contributions i tilknytning til Nor-Fishing 2020.

Havet som en del av løsningen på våre menneskeskapte klimaproblemer

Økt bruk av havet til transport, mat, lagring av karbon og produksjon av fornybar energi vil representere positive bidrag til å løse en del av våre menneskeskapte klimaproblemer. I dag kommer bare 2 % av menneskets kaloriopptak fra havet – det er derfor et betydelig potensial for å øke dette.

Stiftelsen Nor-Fishing, SINTEF og NTNU ønsker å sette fokus på den betydningen teknologisk utvikling har i dette bildet.

Hold av mandag 17. august

Fagkonferansen starter allerede mandag 17. august, dagen før åpningen av Nor-Fishing 2020.
Mandag 17. vil konferansen holdes utenfor messeområdet grunnet rigging. Resten av konferansen avholdes på selve messeområdet.

NB. Alle foredragene under fagkonferansen holdes på engelsk.

Endelig program og detaljer om påmelding vil publiseres på denne siden så snart det er klart.

Foreløpig program

Om arrangør

Nor-Fishing representerer verdens største teknologiske utstillingsvindu rettet mot maritim sektor, mens SINTEF og NTNU til sammen utgjør et globalt gravitasjonssenter innen marin teknologi og ingeniørvitenskap. Det er på denne bakgrunnen Stiftelsen Nor-Fishing, SINTEF og NTNU inviterer til en faglig konferanse i tilknytning årets messearrangement.

Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=