nor-fishing

Endringer i avbestillingsbetingelsene for hotellene i Trondheimsregionen

Vi er inne i en meget krevende situasjon for mange bedrifter og bransjer, og på dette tidspunktet vet ingen av oss hva som skjer de nærmeste månedene. På nåværende tidspunkt vet vi ikke om det vil være mulig å gjennomføre Nor-Fishing 2020 som planlagt i perioden 18.-21. august, men vi håper i det lengste at det lar seg gjøre.

Vi ønsker å utsette den endelige beslutningen så lenge det praktisk lar seg gjøre for utstillere, leverandører, hoteller og Stiftelsen Nor-Fishing – uten at det går på bekostning av kvaliteten på messen.

Dersom beslutningen måtte tas nå, hadde vi ikke hatt noe annet valg enn å avlyse Nor-Fishing på grunn av den store usikkerheten som råder. Men, det har vært en positiv utvikling den senere tiden som gir oss håp – derfor avventer vi.

Frist for avbestilling av hotellrom utsatt til 15. juni
Stiftelsen Nor-Fishing har hatt en tett dialog med hotellene i Trondheimsområdet og G Travel. Sammen har vi kommet frem til at fristen for avbestilling av hotellrom til årets messe utsettes til 15. juni.

Det betyr at ingen må betale hotellromprisen, dersom hotellrommene avbestilles innen 15. juni. Dette gjelder hotellrom som er bestilt gjennom Nor-Fishing sin samarbeidspartner, G Travel. Når det gjelder G Travel sine standard gebyrer for avbestilling så gjelder de fortsatt (250,- kroner pr. rom).

Vi ønsker å rette en stor takk til alle hotellene som har vært svært løsningsorienterte!

Beslutning om Nor-Fishing 2020 kan gjennomføres eller ikke
Siden hotellene utsetter sin frist har vi tilrettelagt for at vi kan utsette beslutningen om messen kan gjennomføres eller ikke.

Vi jobber nå med å kartlegge hva våre underleverandører og utstillere mener er siste frist for å ta en beslutning. Så snart vi har denne informasjonen på plass vil vi komme tilbake med mer informasjon.

Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=