juni 20th, 2018 by Paul

Eget torg for forskning og innovasjon

Er du opptatt av forskning og innovasjon for fiskeri- og sjømatnæringen, er Forskningstorget stedet å besøke på Fiskerimessen i Trondheim i august.

Åtte forsknings- og innovasjonsmiljøer vil på årets Nor-Fishing-messe være samlet rundt et felles forskningstorg i Hall T. Ingen ringere enn fiskeriminister Per Sandberg skal stå for åpningen av Forskningstorget på tirsdag 21. august – den første messedagen.

Forskningstorget vil synes godt i messelandskapet. Alle som er interessert i forskning og innovasjon, vil vite hvor de skal gå og trenger ikke å lete opp institusjonene i ulike haller. På Forskningstoget samles ekspertisen på forskning og innovasjon for fiskeri og sjømat, forvaltning og teknologi.

I løpet av messedagene vil det på torget mellom institusjonenes stands arrangeres felles miniseminarer for å belyse aktuelle temaer med forskningsbasert kunnskap. Seminarene tar for seg fangst- og fartøyteknologi, bestandsovervåking, havmiljø, bærekraft, bioøkonomi, foredlingsteknologi, sjømatmarked og kvalitet.

Seminarene varer 30-40 minutter og inneholder flere korte innlegg fra forskning og næringsliv for å belyse temaene med konkrete eksempler fra ulike miljøer. Målet er at Forskningstorget skal være møteplass for diskusjoner om forskning og innovasjon, både i forbindelse med de annonserte miniseminarene, og som et sted for mindre, mer uformelle møter.

Forskningstorget – Forskning og innovasjon er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima, Sintef/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Dette er alle de FoU-miljøene som tidligere har deltatt på Nor-Fishing med egne stands. Forskningtorget har standnr. T-153 B

Miniseminarer – oversiktsprogram
Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
10:30 Bestands-overvåking Bioøkonomi Student-arrangement

 

 

 

 

 

13:30 Havmiljø Foredlings-teknologi
14:30/
​15:00
Åpning av Forskningstorget – Fangst- og fartøyteknologi Bærekraft Sjømat – marked og kvalitet

Detaljert program vil være tilgjengelig på www.nor-fishing.no/events/program-nor-fishing-2018/

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=