mars 6th, 2019 by Fredrik Sivertsen

nor-fishing

Stiftelsen Nor-Fishing oppretter egen administrasjon og ansetter daglig leder

Det er stor interesse for messene Nor-Fishing og Aqua Nor. Samtidig er både fiskeri- og havbruksnæringen, samt omgivelsene i rask endring.

Styret i Stiftelsen Nor-Fishing etablerer derfor en egen administrasjon, som vil ha fullt fokus på å videreutvikle messene og sikre at arenaen fortsetter å være en viktig møteplass også i fremtiden.

Stiftelsen Nor-Fishing har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med Trondheim Spektrum AS, som både er eier av utstillingshallene hvor messene blir holdt, og har fungert som sekretariat for stiftelsen. Dette samarbeidet har fungert godt, og stiftelsen vil kjøpe administrative tjenester av Trondheim Spektrum også i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Aqua Nor 2019.

Vi har nå lyst ut stillingen som daglig leder av Stiftelsen Nor-Fishing og det legges opp til en administrasjon med to ansatte. Daglig leder vil ha totalansvar for stiftelsens virksomhet og rapportere til stiftelsens styre.

De viktigste utfordringene på kort sikt, vil være utforming og implementering av en ny organisatorisk modell for arbeidet med Nor-Fishing og Aqua Nor – og på noe lengre sikt, sikre en strategisk utvikling av messekonseptene i tråd med behovene til norsk fiskeri- og havbruksnæring.

For ytterligere opplysninger om stillingen, se: https://visindi.no/stilling/daglig-leder-59/

For mer informasjon om de organisatoriske endringene, kontakt:

Styreleder Liv Holmefjord, tlf. +47 957 56 137

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=