juni 7th, 2018 by Paul

Brobygging mellom studenter og næringen på årets Nor-Fishing

Fiskerinæringen har behov for å tiltrekke seg de beste hodene for å kunne utvikle seg videre. Nå kan du og din bedrift melde deg på årets studentdag og bli bedre kjent med studentene.

– For studentene er dette en utrolig god anledning til å bli bedre kjent med bedriftene og knytte kontakter. På messen kan de lære mer om fiskerinæringen i Norge og utforske mulighetene som finnes for jobb og karriere i næringen, sier prosjektleder ved NTNU Brohode Havbruk 2050, Alexandra Neyts.

Under årets studentdag, vil det i tillegg til messebesøk, blant annet arrangeres workshop mellom bedrifter og studenter, foredrag, frokost på møteplassen og mingling under happy-hour.

Studenter som ønsker å delta kan melde seg på her.

Kunnskapsbro

Neyts forteller at bedriftene som er representert på messen, ser ut til å særlig ønske seg master- og studentoppgaver. Studentdagen arrangeres hvert år og tidligere har selskaper ansatt studenter de har møtt på stundentdagen.

Hun forteller også om NTNU Bridge Havbruk, en ny kommunikasjonsplattform som lanseres under messen som en del av prosjektet Brohode Havbruk 2050. Den skal gjøre det enklere å skape kontakt mellom studenter og bedrifter om studentoppgaver, sommerjobber og andre typer prosjekter.

– NTNU Bridge Havbruk skal være en levende plattform hvor bedriftene kan legge inn utlysninger eller ideer til oppgaver og aktivt følge dem opp. I tillegg er portalen knyttet opp mot veiledere og professorer ved NTNU, som også kan følge opp henvendelser fra bedrifter.

Grønnere og smartere samarbeid mellom realfaglig og teoretisk kompetanse, må til for å møte fremtidige utfordringer i fiskerinæringen.

– I Brohode-sammenheng, ser vi særlig at det er teknologi som engasjerer studentene. Både studenter og forskningsgrupper besitter kunnskap og ekspertise som vi kanskje ikke vet helt hvordan vi skal bruke enda, sier Neyts.


På tvers av studieretninger

Noen av de mest aktuelle problemstillingene i næringen, er for tiden knyttet til digitalisering, automatisering og nye krav til bærekraftig utvikling. Dette er problemstillinger som kan angripes av studenter fra alle studieretninger.

– Vi ønsker å treffe bredt og aktivere hele studentbredden. Messen er relevant for mange forskjellige studieretninger, fordi de blir bedre kjent med teknologien og utfordringene som skal skape videre vekst i næringen, utdyper prosjektlederen.

Hun forteller at det er viktig at studentene drar dit næringslivet er, og dette er en enklere og mer effektiv måte å knytte kontakter på enn å invitere bedrifter til universitetene.

– Studentdagen er en unik mulighet som vi setter veldig stor pris på at Stiftelsen Nor-Fishing legger til rette for. Vi er veldig glade for at fredagen er blitt selve nettverksdagen.

Foreløpig program på studentdagen: (Presentasjonene under studentdagen vil foregå på norsk)

10:00 – Registrering
10:30 – Åpning
10:45 – Erfaringer fra bedrift-student samarbeid
11:10 – Lansering av «NTNU Bridge Oceans»
11:30 – Lunsj på messområdet
12:00 – Besøk til messen
15:00 – Happy Hour

Utstillere og bedrifter som har spørsmål angående studentdagen kan kontakte prosjektleder Alexandra Neyts.

Stiftelsen Nor-Fishing

Besøksadresse
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, inngang 1 Havnegata 9
7010 Trondheim

Postadresse
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7407 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=