Konferanserom Nor-Fishing

Møte- og konferanserom for utstillere

Nor-Fishing er en spennende møteplass og arena for å presentere varer og tjenester. Egnede lokaler sikrer gode rammer for et forretningsmøte eller en presentasjon. Nye Trondheim Spektrum har flotte møterom og konferansesaler som kan leies av utstillerne under messa.

Rom til alle behov
Under messen kan du leie alt fra møterom for 8 personer til konferansesaler som rommer 300 personer i kinooppsett. Det er også mulig å utforme konferansesalene som festlokaler, med runde bord og hvite duker om ønskelig. Ønsker du servering besørges det av Trondheim Catering som holder til i Trondheim Spektrum. Bestillinger sendes til post@trondheimcatering.no.

Det er beregnet 30 minutters pause mellom hver tidslott til omrigg. Hvis du ønsker å leie flere tidslotter etter hverandre inngår tiden beregnet til omrigg.

Nedenfor finner du en oversikt over lokalene som kan bookes med informasjon om areal, kapasitet og priser.

Booking
Booking av møterom eller konferansesal under Nor-Fishing 2020 tas på mail til meeting@nor-fishing.no. Send med en beskrivelse av ditt behov. Det er førstemann til mølla.

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=