Bli med å feire Nor-Fishings 60-års jubileum! 

I år feirer Nor-Fishing 60 år! Nor-Fishings stordag skulle feires slik vi vanligvis kjenner messen, med tusenvis av gjester i messehallene i Trondheim – i stedet blir jubileet en viktig milepæl for messen da den for første gang i historien sendes digitalt.

Da den første Nor-Fishing-messen ble holdt for seksti år siden, var nok dagens situasjon utenkelig for de 130 000 (!) som besøkte messen. At fiskerinæringen skulle ha den teknologien den har i dag og at møteplassen er virtuell ville nok for mange høres ut som science fiction.

Nor-Fishing utvikler seg i takt med næringen

Siden den første Nor-Fishing-messen ble holdt i Bergen i 1960 har fiskerinæringen gått gjennom en rivende utvikling. Messen har hele tiden vært et viktig møtested for næringen – og den har opp i gjennom årene blitt profesjonalisert, i takt med utviklingen i næringen for øvrig. På messen blir man presentert for innovasjon, ny teknologi og fremtidsrettede løsninger.

Derfor er det passende at messen tar steget inn i den digitale verdenen nettopp på 60-års jubileet. For selv om vi skal fortsette å møtes og samles i tusentall i fremtiden viser 2020 oss at fiskerinæringen klarer å ta en u-sving, omstille seg raskt og gripe utfordringer. Vi håper vi kan inspirere til ytterligere innovasjon og videre utvikling innen næringen.

Tredagers fest

Jubileet skal feires med et innslag på hver sendingsdag under Nor-Fishing 2020 Digital. Det vil bli tilbakeblikk med hyllest til viktige pådrivere, dypdykk i messens betydning for teknologisk utvikling og diskusjon rundt messens fremtid. Vi inviterer dere alle til å bli med på feiringen 18. – 20. august.

Har du ikke registrert deg enda? Trykk her for å registrere deg – vi ses på Nor-Fishing 2020 Digital!

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=