august 23rd, 2018 by Paul

Årets beste stand: Forskningstorget

Hvert år leter en jury etter messens beste stand. I år har Forskningstorget gått av med seieren.

Juryen har hatt en vanskelig jobb med å plukke ut tre finalister fra hundrevis av flotte stander under årets messe. I et jurymøte på torsdag lyktes de å bli enige om tre finalister:

  • Stand D-344: Mørenot
  • Stand D-341: Cemre Shipyards
  • Stand T-153B: Forskningstorget

Juryen har vurdert alle standene på årets messe ut fra tre enkle kriterier:

  1. Er standen et blikkfang, har den en god idé, og er den estetisk utformet?
  2. Trekker standen besøkende til seg? Er det gode rammer for kommunikasjon mellom kunder og standpersonalet?
  3. Gir standen verdifull og klar informasjon om det den skal promotere?

Vinnerstanden: Forskningstorget
Forskningstorgets stand har tiltrukket seg mye oppmerksomhet, med sitt design som både er funksjonelt og attraktivt. I tillegg er det gode illustrasjoner på veggene – på både engelsk og norsk.

Standen er unik siden den både fungerer som utstillingsvindu for serviceaktørene på standene, som et møtested for mennesker fra næringa og som et sted der du får ny informasjon fra eksperter gjennom å lytte til mini-seminarene de organiserer.

Det er fortsatt tid til å se Forskningstorgets stand på T-153B.

Foto: Gerhardsen & Karlsen / Snølys

Nor-Fishing

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim

Besøksadresse, administrasjon:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, Havnegt. 9, Inngang 1
7010 Trondheim

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.

=