mars 2nd, 2016 by Paul

TeamTec tester vannet – møter fiskerinæringa på Nor-Fishing

Markedet er i endring. Mange leter etter nye muligheter – og TeamTec er blant de som ser etter nye muligheter på Nor-Fishing 2016. «Vi er godt etablert i maritim sektor generelt. Nå ønsker vi å se om vi kan få et større fotfeste i fiskerinæringa», sier administrerende direktør Olav Voie i TeamTec. Selskapet deltar på Nor-Fishing for første gang.

TeamTec leverer tre hovedprodukter til båter og skip: forbrenningsovner, stripping ejektorer for tanktømming og nyheten AVITALIS™ BWTS, som fjerner mikroorganismer fra ballastvann før det tømmes tilbake i havet.

Olav_Voie_Web

Administrerende direktør Olav Voie

Kunnskapsoverføring fra andre sektorer
At aktører som før har hatt sitt hovedfokus på andre næringer nå tar turen til Nor-Fishing, ser prosjektleder Kari Steinsbø i Stiftelsen Nor-Fishing lyst på. «Næringer knyttet opp mot olje og shipping har hatt tilgang til store ressurser og mange kloke hoder over lang tid. De har skapt mye god teknologi og innovasjon som kan være overførbar til fiskeri. At fiskerinæringa får tilgang til ferdigutviklet teknologi er en kjempefordel for oss», mener Steinsbø.

Tester interessen i næringa
«Vi selger allerede en del forbrenningsovner til fiskerinæringa, men kommer nå til Nor-Fishing for å se om vi kan ta en større del av dette markedet. Samtidig ønsker vi å se hvordan responsen fra næringa er på våre to andre hovedprodukter, stripping ejektoren og AVITALIS™», sier Voie. Han mener messedeltagernes grad av interesse for de forskjellige produktene er en god test på hvor stort potensialet for økte markedsandeler i fiskerinæringa er.

Bølge av nye utstillere
Steinsbø i Nor-Fishing sier at TeamTec er en del av en utstillerbølge fra andre næringer. «Vi ser en stor vekst i antall førstegangsutstillere på Nor-Fishing. De kommer gjerne fra shipping og oljesektoren – flere og flere ser at sin teknologi kan være relevant for fiskerinæringa også», sier Steinsbø, som for kort tid siden annonserte en at en ny hall settes opp for å ta i mot det økende antallet med utstillere.

Fra shipping til fisking
Voie og kollegene har tidligere deltatt på mange internasjonale shipping-messer. «Vi vet at både verft, redere og eiere vil være til stede på Nor-Fishing. Det er disse menneskene vi nå ønsker å komme i kontakt med.» TeamTec har allerede et veldig godt nettverk inn mot verft som driver med båter til offshore og andre maritime bransjer. «Noen av disse leverer jo også til fiskebåter, men det er jo ikke sikkert fiskerirederne vet hvem vi er», forklarer Voie.

Julaften på Nor-Fishing
«Vi ser frem til Nor-Fishing og tror det blir litt som julaften. Vi går inn i messedeltagelsen med blanke ark og en god del forventinger – og kommer nok til å få oss noen positive overraskelser», avslutter Voie.

TeamTec står finner du på stand (A2-623)

Om TeamTec:
TeamTec ble etablert i 1984 og har hovedkontor i Tvedestrand. De er en av verdens ledende produsenter av systemer som forbrenner maritimt avfall og stripping ejektorer for skipsbyggere. Selskapet har tilstedeværelse i alle de store skipsbyggermarkedene og har en verdensdekkende salgs- og serviceorganisasjon. Selskapet er en del av IMS-gruppen.

Om produktene:

Forbrenningsovn for miljøskadelig avfall.
Incinerator_WebÅ forbrenne avfall om bord er en miljøvennlig måte å kvitte seg med oljeslam og annet avfall på. Ovnene bruker diesel for å varme opp til et ønsket temperaturnivå – etter at ønsket temperatur er nådd trengs ikke ytterlig brensel. TeamTecs forbrenningsovner er helautomatiserte og bygd i Norge. Ovnene foretrekkes av mange på grunn av sin solide konstruksjon og lave driftskostnader.

 

 

Stripping ejektorer for å tømme olje og vann fra tanker og lasterom.
Ejector_WebKjent verktøy for alle som har tømt en tank om bord i båter. TeamTec har kontroll på hele verdikjeden og smelter, støyper, tester og produserer sine ejektorer lokalt på Tvedestrand. TeamTec gir 20 års garanti på den hardføre løsningen.

 

 

 

Nyheten AVITALIS™ BWTS, for desinfisering av ballastvann.
Ballastvann pumpes inn i et havområde – og ut i et annet. Det fører til at mikroorganismer i havet blir flyttet til steder de potensielt ikke hører hjemme. AVITALIS™ baserer seg på behandling av vannet med kjemikalier, en løsning TeamTec mener er sikrere enn alternativene. Kun vann, oksygen og litt eddik blir pumpet ut etter at behandlingen er ferdig. Partner i dette prosjektet er kjemikaliegiganten Evonik.

Avitalis_Web

Se hvilke andre utstillere som kommer til Nor-Fishing 2016 i utstillerlisten

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.