Program Nor-Fishing 2018 – oppdateres jevnlig

TIDSPUNKTSøNDAG 19. AUGUST 2018
09:00 - 10:00PROGRAMVi oppdaterer programmet med opplysninger om seminarer, mini-konferanser, presentasjoner og foredrag løpende. Hvis du har informasjon som du vil ha med i programmet, så ta kontakt med:
Erik Hempel
[email protected]
Sted : -
TIDSPUNKTTIRSDAG 21. AUGUST 2018
13:00 - 13:45Seminar: Arrangert av Nofima

Program:
- Hva menes med bærekraftig sjømat? Ved Bent Dreyer, forskningssjef
- Utsikt til mer gevinst fra frossen fisk, ved Svein Kristian Stormo, forsker
- Hvordan dokumentere sosial bærekraft? Ved Bjørg Helen Nøstvold, forsker
- Få bukt med kriminaliteten, ved Patrick Berg Sørdahl, forsker
- Ingen grunn til å hvile på laurbærene. Ved Magnar Pedersen, divisjonsdirektør

Kontaktperson: Lidunn Mosaker Boge, e-post: [email protected], telf.: 4806 8202
Sted : Konferanseteltet på Festplassen/The Conference Tent at the main entrance
14:30 - 15:10Miniseminar på ForskningstorgetForskningstorget - Forskning og innovasjon er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima, Sintef/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Tema: Fangst- og fartøyteknologi
Ordsstyrer: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond v/Rita Naustvik Maråk

Program:
- Velkommen til Forskningstorget ved Fiskeriminister Per Sandberg
- Levér levende hyse! Ved Sjurdur Joensen, Nofima
- Kunstiog agn og fangstkontroll i snurrevad, ved Rita Naustvik Maråk, FHF
- Bruk av lys i fisketeiner, ved Odd-Børre Humborstad, Havforskningsinstituttet
- Atlantic - nytt autoline/snurrevad fartøy med norsk kvalitet, ved Kjell Gunnar Hoddevik, Atlantic Longline AS
- Anvendelse av smarte teknologier i fiskeri, ved Manu Sistiaga, Sintef
- Siste fossile fiskebåt bygget på Selfa Arctic - Nå er det hybrid som gjelder, ved Erik Lanssen, Selfa Arctic AS
- Nasjonal satsing for å optimalisere fangstmetodikk i det nordlige rekefisket, ved Roger B. Larsen, UiT - Norges arktiske universitet
- Spørsmål og diskusjon

Kontaktperson: Maja Bævre-Jensen, e-post: [email protected], telf.: 9956 2251
Sted : Forskningstorget, Hall T
TIDSPUNKTONSDAG 22. AUGUST 2018
10:30 - 11:00Miniseminar på ForskningstorgetForskningstorget - Forskning og innovasjon er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima, Sintef/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Tema: Bestandsovervåking

Ordstyrer: Havforskningsinstituttet ved Geir Huse

Program:
- Velkommen
- Bruk av big data (Data Bio), ved Per Gunnar Auran, Sintef
- MiljøDNA, verktøyet til neste-generasjons bestandsovervåking? Ved Kim Præbel, UiT - Norges arktiske universitet
- Hvordan står det til med bestandene våre, ved Geir Huse, Havforskningsinstituttet
- CRISP - senter for miljøvennlig fangst, ved Aud Vold, Havforskningsinstituttet
- Struktur og sånn: hva betyr det for industri og samfunn? ved Audun Iversen, Nofima
- Spørsmål og diskusjon

Kontaktperson: Maja Bævre-Jensen, e-post: [email protected], telf.: 9956 2251
Sted : Forskningstorget, Hall T
13:00 - 13:45Miniseminar på ForskningstorgetForskningstorget - Forskning og innovasjon er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima, Sintef/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Tema: Havmiljø

Ordstyrer: Universitetet i Tromsø ved Terje Martinussen

Program:
- Velkommen
- Plast i havet, ved Bjørn Einar Grøsvik, Havforskningsinstituttet
- "Marine Recycling Network", ved Erlend Standal, SALT
- Har satelittfjernmåling relevans innenfor havnæringene? Ved Torbjørn Eltoft, UiT - Norges arktiske universitet
- Go Jelly - maneter mot mikroplast, ved Åshild Løvås Borgersen, NTNU
- Spørsmål og diskusjon

Kontaktperson: Maja Bævre-Jensen, e-post: [email protected], telf.: 9956 2251
Sted : Forskningstorget, Hall T
15:00 - 15:40Miniseminar på ForskningstorgetForskningstorget - Forskning og innovasjon er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima, Sintef/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Tema: Bærekraft

Ordstyrer: Forskningsrådet ved Christian Wexels Riser

Program:
- Velkommen
- Etisk fangst og velferd, ved Svein Helge Gjøsund, Sintef
- Bærekraftig fiskerisamarbeid mellom Norge og Russland, ved Irene Dahl, UiT - Norges arktiske universitet
- Næringens mesopelagiske satsing i et bærekraftig perspektiv, ved Øystein Lie, Liegruppen AS
- Nye arter fra havet - kan de bli en del av matfatet vårt? Ved Marian Kjellevold, Havforskningsinstituttet
- Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen, ved Ana Carvajal, Sintef
- Spørsmål og diskusjon

Kontaktperson: Maja Bævre-Jensen, e-post: [email protected], telf.: 9956 2251
Sted : Forskningstorget, Hall T
TIDSPUNKTTORSDAG 23. AUGUST 2018
10:30 - 11:00Miniseminar på ForskningstorgetForskningstorget - Forskning og innovasjon er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima, Sintef/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Tema: Bioøkonomi

Ordstyrer: Sintef, ved Ana Carvajal

Program:
- Velkommen
- Restråstoff fra sjømatnæringen, ved Ragnhild Dragøy Whitaker, Nofima
- Kan ny kunnskap om arktisk marint materiale nyttes til å avhjelpe antibiotika resistens? Ved Klara Stensvåg, UiT - Norges arktiske universitet
- MarOmega3 - økt verdiskapning fra makrellråstoff. Ved Alexander K. Rønnevik, Pelagia, og Ana Carvajal, Sintef
- Rekeskall mot høyt blodtrykk, FoU og kommersialisering, ved Jaran Rauø, Marealis Innovation AS
- Spørsmål og diskusjon

Kontaktperson: Maja Bævre-Jensen, e-post: [email protected], telf.: 9956 2251
Sted : Forskningstorget, Hall T
13:00 - 13:40Miniseminar på ForskningstorgetForskningstorget - Forskning og innovasjon er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima, Sintef/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Tema: Foredlingsteknologi

Ordstyrer: Nofima, ved Heidi Nilsen

Program:
- Velkommen
- RID pumpe - skånsom transport av fisk, ved Petter Fauske, First Process
- Robot på filetlinja, ved Silje Kristoffersen, Nofima
- Lærende roboter, ved Jonatan Dyrstad, Sintef
- Korleis effektivisere og utvikle maskiner og teknologi for kvitfiskindustrien? "Folla" Sløye og kappemaskin for landanlegg, ved Marius Strømmen, Havfront AS
- Automatisk størrelses- og artsseleksjon av hvitfisk, ved Erik Westre, Optimar
- Spørsmål og diskusjon

Kontaktperson: Maja Bævre-Jensen, e-post: [email protected], telf.: 9956 2251
Sted : Forskningstorget, Hall T
15:00 - 15:30Miniseminar på ForskningstorgetForskningstorget - Forskning og innovasjon er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima, Sintef/NTNU, UiT Norges arktiske universitet, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Tema: Sjømat - Marked og kvalitet

Ordstyrer: Innovasjon Norge ved Vigdis Harsvik

Program:
- Velkommen
- Overvåking av miljøgifter i villfisk - med kveite i søkelyset, ved Bente Nilsen
- ProHealth - sunn diett for et sunt liv, ved Janna Cropotova, NTNU
- Marked for levendelagret torsk i Spania, ved Geir Sogn-Grundvåg, Nofima
- Kan foto forbedre makrellauksjon? ved Seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg, Nofima
- "Fra råstoffleverandør til markedsrettet produktutvikler", ved Rune Stokvold, Tørrfisk fra Lofoten
- Spørsmål og diskusjon

Kontaktperson: Maja Bævre-Jensen, e-post: [email protected], telf.: 9956 2251
Sted : Forskningstorget, Hall T

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.