mai 24th, 2016 by Paul

Grekere kommer til Nor-Fishing med kobberlegert not

«Vi tror mange nøkkelpersoner i oppdrettsnæringa deltar på Nor-Fishing. Nå bruker vi alle muligheter til å spre bevissthet og kunnskap om den splitter nye miljøvennlige kobberlegerte nota vår – og vi kommer også tilbake til Trondheim for å delta på oppdrettsmessen Aqua Nor neste år», forklarer forretningsutvikler Nick Kotsios i Fitco SA.

Fitco produserer og selger kobberlegerte nøter til oppdrettsnæringa. De har valgt å delta på Nor-Fishing for å møte norske og internasjonale aktører innen maritim sektor.

Patent på kobberlegering ble startskuddet
Alt startet i 2012 da Fitcos morselskap kjøpte patentrettighetene til en spesiell kobberlegering fra Mitsubishi. Fitco startet med en gang utviklingen av oppdrettsnøter med kobberlegering. Allerede i 2013 var den første testnota i sjøen og året etter sjøsatte de en ny not, 50 meter i omkrets – 10 meter dyp. «Nøter som er laget av kobberlegerte tråder kommer til å forbedre fiskens helse og velferd ved å gi fisken et renere, tryggere og sunnere miljø å leve i», sier Kotsios.

Under testingen av de to første merdene påstår Fitco å ha gjort interessante funn:

 • unngå begroing og kostnadene det medfører
 • stopper vekst av parasitter og patogene bakterier
 • reduserer behovet for og kostnadene knytte til vedlikehold
 • kobbernøtene antas å vare i over 10 år
 • fører til 15 % raskere tilvekst på fisken
 • fører til 10 % økning i fôrfaktor
 • bedre motstand mot stormer, uvær og mot hvaler og andre større rovdyr

NorFishing_2_FITCO_918x300

Miljøvennlige nøter
Fitco hevder også at merdene vil ha konstant notvolum – noe som senker fiskens dødelighet og stressnivå. Selskapet skilter i tillegg med økt vanngjennomstrømning, økte oksygennivåer og oppsiktsvekkende miljøfordeler:

 • 100 % av materialet som brukes kan resirkuleres
 • reduserer bruk av fôr, materiell og energi
 • reduserer avfallsmengden
 • fjerner behovet for kjemikalier
 • hindrer rømning – selskapet har hatt null rømning på de to testmerdene
 • renere, tryggere og sunnere fiskemiljø

Umulig for fisken å rømme?
«Det beste valget for både mennesker, fisken og for havet», påstår Kotsios, som legger til at det er helt umulig for fisken å rømme fra de kobberlegerte nøtene – selv under norske forhold.

Ekstraordinære påstander krever også ekstraordinære beviser. Bevisene planlegger Kotsios og kollegene å presentere under både Nor-Fishing og Aqua Nor. De har innledet sertifiseringsløpet med norske sertifiseringsorganer – og håper å ha dette på plass før messen starter.

Kobberlegering perfekt som notlin
Kotsios forteller følgende om de store fordelene med kobberlegerte nøter: «Kobberlegeringen UR 30® er et perfekt materiale for oppdrettsnøter. Kobber er svært sterkt, korrosjonsbestandig og hindrer alger fra å gro på noten. Kobberet frigir langsomt ioner som hindrer alger og mikroorganismer i å gro fast i noten.»

NorFishing_3_FITCO_918x300

Kobberlegerte nøter mindre miljøfiendtlig
Kobberets naturlige evner til å hindre begroing på nøtene er velkjent, men likevel har mange oppdrettsselskaper prøvd å unngå kobberimpregnerte nylonnøter. Grunnen til at oppdrettselskapene nøler med å benytte kobberimpregnering er at kobberpartikler havnet i havet under notvasking. Fitco viser til rapporter fra Universitet i Athen, HCMR (Hellenic Centre for Marine Research) og SINTEF som konkluderer med at kobberlegerte nøter slipper ut ubetydelige mengder kobberpartikler – spesielt sammenlignet med kobberimpregnerte nylonnøter. Kobberionene spres fort ut i havet av turbulens og strømninger, og binder seg raskt til organisk materiale i sjøvannet.

Ser frem til å møte næringa
«Vi gleder oss ekstremt mye til å snakke ansikt til ansikt med norske og internasjonale aktører. Selv om Nor-Fishing er ei fiskerimesse er vi helt sikre på å møte nøkkelpersoner i oppdrettsnæringa der. Uansett kommer kjennskapen til produktet vårt til å spre seg. Jeg er trygg på at arbeidet vårt med å bygge et godt nettverk og konkrete interessenter i produktet vårt forenkles betydelig av å stille ut på Nor-Fishing. Menneskene vi møter blir en del av vår database av potensielle kunder – og vi tror kvaliteten på «leads» blir mye høyere av å møte fagfolk på messen», avslutter Kotsios.,

Du finner Fitco S.A. på stand A2-614

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.