april 20th, 2016 by Paul

Fagfolk og eksperter samles på Nor-Fishing

Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Norges Fiskarlag, Sintef,  Nofima, Sjøfartsdirektoratet, FHF, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag,  NIFES, Norges Sjømatråd og representanter fra alle de store selskapene i fiskerinæringa. Sammen med utstillere og besøkende sørger de for at messas dager spekkes av gode diskusjoner og de siste nyhetene om teknologi, lovverk og trender i fiskerinæringa.
Det er mye spennende som skjer under messedagene. Hundrevis av utstillere tar med seg nye produkter og tjenester som vil prege og forbedre hverdagen til alle som til daglig jobber et sted i verdikjeden – fra båtkanten til regnskapskontorer og fra garnprodusentene til båtbyggerne.

NorFishing_nyhetsak_Diskuterer_918X300
Tanker, trender og teknologi

De store institusjonene, statlige organer, forskere og eksperter. Alle kommer de til Nor-Fishing for å dele det siste av kunnskap og analyser. Gjennom mini-seminarer, foredrag, debatter, presentasjoner og demonstrasjoner spres det kunnskap om nye idéer, trender og teknologinyheter.

Sosiale fora
NorFishing_nyhetsak_Taler_918X300
Stiftelsen Nor-Fishings Festaften, mottakelser, studentdagen på fredag og sjømatkvelder er bare noen eksempler på sosiale fora i messeperioden. I tillegg til mulighetene for å knytte kontakter på standene i løpet av messedagene legges det til rette for rene sosiale opplevelser under messen.

Prisdryss
Fiskeridirektoratet og Stiftelsen Nor-Fishing deler også ut flere priser under messen, for å premiere og anerkjenne noe av det viktige arbeidet som blir gjort i næringa:


Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris
– for teknologisk innovasjon i fiskerinæringa.

NorFishing_nyhetsak_Innovasjon_918X300
Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonpris deles ut på messens åpningsdag til et selskap i fiskerinæringa som har skapt fornyelse og effektivisering i næringa (Les om vinneren i 2014 her).

Økt lønnsomhet, sikkerhet, bedre miljø i havet og økt kvalitet på fiskeråstoff er viktige kriterier. Det er ingen krav om at søkere skal være utstiller på Nor-Fishing. Alle som vil søke selv eller nominere andre må huske søknadsfristen: 1. mai 2016.


Fiskeridirektoratets Miljøpris
– for aktører som tar miljøansvar i fiskerinæringa
NorFishing_nyhetsak_Miljopris_918X300
Miljøprisen premierer enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som tar miljøansvar i fiskerinæringa. Det er fiskeriministeren og fiskeridirektøren som deler ut prisen, som er et av næringas største symboler på bærekraftig innovasjon. Tips Fiskeridirektoratet om du vet av noen som fortjener å vinne.


Stiftelsen Nor-Fishings pris for Beste Stand
– til utstillere som har gjort det lille ekstra
Stiftelsen Nor-Fishing ser annethvert år hundrevis av flotte stander på messen. Noen har lagt inn en ekstra stor innsats. Stiftelsen har bestemt seg for å premiere den aller beste standen på messen for å anerkjenne og berømme utstillere som legger inn det lille ekstra. Samtidig håper Stiftelsen på at prisen kan inspirere andre utstillere til å følge prisvinnernes eksempel.

Standene bedømmes etter enkle kriterier:

  • Er standen iøynefallende? Blir den lett lagt merke til?
  • Tiltrekker den seg besøkendes oppmerksomhet? Stopper besøkende opp og ser nærmere på standen? Stiller de spørsmål til stand-personalet?
  • Gir standen klar og relevant informasjon om det den markedsfører (produkter eller tjenester)?

En jury vil gå rundt på messen for å evaluere alle stander. En vinner blir utnevnt på messens tredje dag.

Vi oppfordrer dessuten alle til å gjøre mest mulig ut av strandarealet sitt og bruke tiden før og etter messen til å kommunisere med egne kunder om deltagelsen.

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.