mai 19th, 2016 by Paul

Entusiastisk og optimistisk fiskeriminister gleder seg til Nor-Fishing 2016

Per Sandberg er fortsatt ganske ny i rollen som fiskeriminister. Han tiltrådte 16. desember i fjor, og har bare så vidt rukket å bli varm i trøya. Han har tidligere ikke engasjert seg i fiskerispørsmål, men han er en lærenem og lærevillig mann. Dessuten er han kanskje Norges mest markante og kontroversielle politiker med sterke meninger om mye.

Det var blandede forventninger da Sandberg ble utnevnt til fiskeriminister. Noen mente det ville gå riktig ille, mens andre var begeistret for å få en minister som ville sette næringa på kartet.

Møte med ministeren
Vi treffer fiskeriminister Per Sandberg på hans kontor i Kongens gate 8 i Oslo en solfylt aprildag. Statsråden er usedvanlig presis, og vi slippes inn på kontoret nøyaktig på minuttet til avtalt tid.

Hvordan følte du at du ble mottatt av næringen?

– Helt fantastisk! Jeg tror ikke jeg har fått noen dårlige kommentarer fra noe hold innen næringa. Selvsagt er noen uenige med meg, men det er greit, det dreier seg om politikk, og slik er politikken. Men næringa har virkelig tatt godt imot meg, fiskere såvel som produsenter og eksportører. Jeg har til og med hatt en hyggelig samtale med Kurt Oddekalv!

NorFishing_Artikkelbilder_918x300_Sandberg4

Regjeringens mest spennende post
– Da jeg ble utnevnt til fiskeriminister, var det en del som kommenterte at jeg måtte «ta til takke» med å «bare» bli fiskeriminister. Men de tar grundig feil. Slik ser ikke jeg på det. Denne posten er, synes jeg, den mest spennende i hele regjeringen. Og hvilke muligheter!

– Dette er landets mest spennende og lovende næring! Og vi i Norge har mye å være stolte av. Vi har kanskje verdens beste fiskeriforvaltning, og vi ligger i fremste rekke når det gjelder fiskeri- og oppdrettsteknologi.

Novise i fiskeri og oppdrett
– Jeg er jo en novise i fiskeri og oppdrett, men heldigvis har jeg en usedvanlig dyktig stab rundt meg som lærer meg opp. Jeg må ofte be om en «skoletime» når det dukker opp ting jeg ikke har helt greie på, og staben her på huset stiller villig opp. Det er jeg takknemlig for, for jeg kan være en vanskelig mann å samarbeide med. Jeg er jo litt sta til tider. Men det har hendt flere ganger at jeg har skiftet mening i en sak etter at vi har gjennomgått noen «skoletimer» og jeg har fått tenkt meg om.

Hva synes du om norsk fiskerinæring i dag?

– Norske fiskerier har utviklet seg gjennom århundrer. Jeg kommer nettopp fra Forskningsrådet der jeg fikk servert den spennende historien om Jonas Axel Boeck og G.O. Sars som satte seg fore å finne ut hva som skjer med torskeeggene.  Gjennom det arbeidet de gjorde ble grunnlaget for norsk fiskeriforsking lagt. På det feltet ligger vi i dag i fremste rekke internasjonalt.

– Og så må vi tenke på fartøy- og redskapsutviklingen. På sett og vis kan man si at norsk maritim teknologi startet med fiskebåter. Kunnskapen og teknologien på dette feltet ble så overført til norsk skipsfart, og etter hvert til norsk offshore-industri. Og nå ser vi at leverandører til oljeindustrien har begynt å interessere seg skarpt for fiskeri- og oppdrettsnæringen i mangel av oppdrag for offshore industrien. Sånn sett kan man kanskje si at ringen er sluttet.

For mye marked og for lite fisk
– Norge er verdens nest største eksportør av sjømat, og vi er Europas største fiskeri- og oppdrettsnasjon. For øyeblikket går det så det suser, og vi kan vel si at situasjonen nærmest er unormal: vi har for mye marked og for lite fisk. Jeg var nylig i Polen, og der gråt de over at de ikke fikk importert nok fisk fra Norge til sine foredlingsbedrifter.

– Men selv om vi er inne i en veldig opptur akkurat nå, må vi være oppmerksomme på at vi ikke kan regne med at alle disse positive elementene blir med oss inn i fremtiden.

Er det spesielle utfordringer du ser i årene som kommer?

– Det vi må jobbe videre med nå, er hvordan vi får til en bedre utnyttelse av det råstoffet vi tar opp av havet. På verdensbasis går det tapt kanskje så mye som 30 millioner tonn hvert år!  Avskjær, hoder, innvoller, eller «restråstoffet», som vi kaller det. Mer av dette kan bli mat til mennesker. I tillegg har vi en gryende industri innen kjemi og kosmetikk og andre felter som bruker fiskeråstoff i sin produksjon.

NorFishing_Artikkelbilder_918x300_Sandberg5

Norge og internasjonalt samarbeid
Norge er et lite land, og vi må samarbeide med andre land om både ressurser og marked. Hvordan synes Stasråden dette samarbeidet er?

– Jeg synes det er verdt å merke seg at Norge deltar i et bredt og meget godt internasjonalt samarbeid innen fiskerier. Riktignok er vi et lite land, men innen fiskeri og oppdrett er vi store. Det er moro å merke seg at når vi uttaler oss, lytter andre land til hva vi har å si.

Spesielt vil jeg fremheve forholdet til Russland. Til tross for sanksjoner og utestengelsen av norsk fisk fra det russiske markedet, har vi klart å opprettholde samarbeidet på fiskeriforvaltningen i nord. Riktignok har vi hatt noen mindre episoder, men stort sett går dette samarbeidet greit.

Markedsadgang er helt vesentlig for norsk sjømatindustri. Hvilke tanker har Statsråden om dette?

– Vi er veldig avhengige av EU, for omlag to tredjedeler av fisken vår eksporteres dit. Men EU er også avhengige av Norge. EU trenger vår fisk til sine foredlingsanlegg og de trenger vår fisk til sine middagsbord. EU har et enormt, og voksende, underskudd på fisk, og må hvert år importere over 11 millioner tonn.

– Men vi må jo betjene og utvikle andre markeder også. Jeg har stor tro på norske sjømateksportørers evne til å gjøre dette. Se bare på hva som skjedde da Russland ble stengt for norsk fisk! I løpet av veldig kort tid hadde eksportørene funnet andre markeder. Men Russland kommer nok tilbake. Jeg har stor tro på Russland.

Glad i Kina
– Og så skal vi ikke glemme Japan og Kina. I Kina har vi også noen problemer, men etter hvert vil det nok løse seg. Jeg er veldig glad i Kina, og jeg håper jeg skal få anledning til å besøke landet som fiskeriminister.

Hvordan mener du at du som fiskeriminister kan bistå næringen internasjonalt?

– Jeg gjør så godt jeg kan med å markedsføre norsk sjømat når jeg reiser i utlandet. Noen har vel til og med kritisert meg for at jeg har vært mer ambassadør for norsk sjømat enn jeg har vært fiskeriminister, men det er en kritikk jeg kan leve med. Jeg ser ingen grunn til at jeg ikke skulle kunne bistå i promoteringen av norsk fiskeriteknologi også, og jeg gleder meg til å delta på Nor-Fishing i år. Det blir første gang jeg deltar på messa. Men min kone har vært dere flere ganger!

Omstillingsprosess
– Landet vårt er midt oppe i en omstillingsprosess, og fiskeri- og oppdrettsnæringa er ett av de feltene som vi må videreutvikle. Vi har veldige ambisjoner, også internasjonalt, og jeg gleder meg virkelig til å tilbringe noen dager blant næringas fremste utøvere på messa i Trondhjem i august. Jeg tror også vi har en god del å tilby besøkende fra andre land. Mange land kunne ha en del å lære av norsk fiskeriforvaltning, for eksempel.

– Jeg har sett litt på planene for årets messe og jeg synes man har valgt et godt og spennende tema, nemlig hvordan norsk fiskeriteknologi og –forvaltning kan anvendes i andre land. Dette vil være av betydning både for utenlandske kommersielle operatører, og for andre lands myndigheter. Det er vanlig at det kommer representanter for flere lands myndigheter til Nor-Fishing, og det regner vi med at det gjør i år også, men foreløpig har vi ikke full oversikt over dette. Det kommer etter hvert.

– Vi sees på Nor-Fishing i Trondheim! Jeg gleder meg!

Alle foto: NFD

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Aqua Nor

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.